Ректор Киргизької державної медичної академії імені І.К.Ахунбаева Печать
Автор: Administrator   
18.02.2013 17:39

Зурдинов А.З.

Ректор Киргизької державної медичної академії ім. І.К.Ахунбаева

28.12.1946 року народження.
1968 року з відзнакою закінчив Киргосмедінстітут
Завідувач кафедри базисної та клінічної фармакології КГМА (з 1997 р.)

Голова Фармакологічного комітету МОЗ КР (з 1998 р. за сумісництвом)

1. Трудова діяльність
1968-1971 рр.. - Асистент кафедри фармакології КГМІ
1971-1974 рр.. - Аспірант тієї ж кафедри
1974-1979 рр.. - Асистент тієї ж кафедри
1979-1983 рр.. - Доцент тієї ж кафедри
1975-1983 рр.. - Заступник декана лікувального факультету (за сумісництвом)
1984-1987 рр.. - Докторант НДІ фармакології АМН СРСР та Інституту Медико-біологічних проблем МОЗ СРСР
1987-1988 рр.. - Доцент кафедри фармакології КГМІ
1988-1992 рр.. - Проректор з науки КГМІ
З 1990 р. - професор кафедри фармакології
З 1997р. - Завідувач кафедри фармакології
З 2000 р. - завідувач кафедри базисної та клінічної фармакології
З 2009 р. - ректор КГМА ім. І.К. Ахунбаева
2. Доктор мед. Наук (1987 р.)
Професор (1990 р.)
Академік Міжнародної академії інформатизації (1993 р.)
Член-кор. НАН КР (2006 р.)
3. Підготував 25 кандидатів і 4 доктори наук
Опублікував близько 250 наукових і навчально-методичних робіт, автор 2-х патентів РФ, 8 патентів КР, 2-х винаходів, 5 монографій
Зам. гл. ред. (1997 р.), гл. ред. (1999, 2003 рр..) Національного лікарського формуляру, навчального посібника «Доказова медична практика»
4. Заслужений діяч науки КР (1996 р.)
Відмінник охорони здоров'я СРСР (1991 р.)
Нагороджений почесними грамотами МОЗ КР, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ (1978, 1979, 1980, 1981 рр..)
Почесною грамотою КР (2005 р.)
5. Громадська робота
1971-72 рр.. - Зам. секретаря комітету комсомолу КГМІ
1975-1980 рр.. - Голова Ради молодих вчених (БМУ) медінституту і член бюро БМУ при ЦК ЛКСМ Киргизії
1987-1991 рр.. - Член парткому КГМІ
1987-1992 рр.. - Член правління Всесоюзного наукового товариства фармакологів
1988-1992 рр.. - Член проблемної комісії Наукової ради з фармакології та фармації при Президії АМН СРСР
1989-1991 рр.. - Заступник голови Вченої медичної ради (УМР) МОЗ республіки
1992-1993 рр.. - Член Державної комісії з розробки республіканської науково-технічної програми
1993-1995 рр.. - Голова Наукової ради з медицини Держкомітету з науки і нових технологій
1995-1997 рр.. - Член науково-експертної ради з медицини комітету з науки МОіН республіки
С1991-2006 рр.. - Член Президії республіканського товариства «Киргиз тили»
З 1992 р. - член, зам.пред. спеціалізованої вченої ради за фахом «фармакологія»
З 1998-2008 рр.. - Член Консультативної ради ЕвроВОЗ за освітою в країнах Центральної Азії
З 1998 р. - член редакційної колегії журналу «Хімія і Фармація» (Ташкент)
З 2000 р. - член Координаційної ради та Національного лікарського комітету МОЗ
З 2001 р. - член редакційної Колегії журналу «Фармація Казахстану» (Алмати)
З 2001-2007 рр.. - Експерт державного агентства з контролю наркотиків
З 2002-2005 рр.. - Член Міжвідомчої експертної ради МОіК по державним стандартам освіти
З 2003 р. - керівник науково-методичного центру по раціональному і безпечному використанню лікарських засобів при МОЗ КР
З 2003-2007 рр.. - Керівник Киргизького суспільства за безпечне та раціональне використання ЛЗ
З 2003 р. - член спеціалізованої вченої ради ОД53.47.05 при
Національному центрі біотехнології Казахстану
З 2003 - 2007 р.р. - Почесний член наукового товариства фармакологів Росії
З 2004 р. - член редакційної журналу експериментальної і клінічної фармакології (Москва)
З 2009 р. - член Президії асоціації фундаментальних і клінічних фармакологів країн СНД
З 2009р. Головний редактор наукового медичного журналу «Вісник КГМА ім. І.К. Ахунбаева»

Обновлено 02.03.2013 10:21