Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоров᾽я України».

22-23 жовтня 2015 року Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика спільно з Українською асоціацією сімейної медицини провела науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сімейна медицина – фундамент охорони здоров᾽я України».

У роботі конференції брали участь представники МОЗ України, НАМН України та близько 700 фахівців з сімейної медицини та інших спеціальностей.

Основною метою конференції стало продовження конструктивного діалогу сімейних лікарів щодо сучасного стану та перспектив розвитку сімейної медицини в Україні; безперервного професійного розвитку медиків; ролі сімейного лікаря у профілактиці інфекційних і неінфекційних захворювань та участь професійного лікарського самоврядування в системі управління первинною медичною допомогою.

Під час відкриття конференції від Міністерства охорони здоров’я України виступив В. о. Директора медичного департаменту Кравченко В. В., який наголосив, що українська медична галузь відважилася на системні, абсолютно вмотивовані зміни в охороні здоров’я, і, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, продовжує рухатись у напрямку цих змін. «Зміни, які відбуваються останні три роки в системі надання первинної медичної допомоги, а саме впровадження загальної лікарської практики на засадах сімейної медицини, є основою реформування всієї галузі. Майбутнє нашої медицини полягає саме в доступності медичного забезпечення для всього населення, що можливе лише за допомогою ефективної роботи первинної медичної допомоги в особі лікаря загальної практики/сімейного лікаря», - сказав В. о. Директора департаменту.

Проректор з лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, професор Гойда Н. Г. у вступному слові відзначила, що вітчизняна сімейна медицина поступово набуває свого розвитку, адже основний фундамент цього процесу вже закладено, необхідно постійно формувати відповідну базу знань у лікарів.

З привітанням учасників конференції виступили: Директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, проф. Шекера О.Г.; Президент асоціації сімейної медицини, проф. Матюха Л.Ф.

Крім того, в рамках роботи конференції директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Олена Ліщишина презентувала основні шляхи імплементації Міжнародної класифікації з клінічних проблем первинної медичної допомоги в Україні, в обговоренні якої взяли активну участь практикуючі сімейні лікарі та головні лікарі різних лікувальних закладів.

В рамках заходу заплановано також проведення для лікарів сателітів та майстер-класів з тем: цукрознижувальна терапія в практиці сімейного лікаря; огляд і оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом; невідкладна допомога при кровотечі в умовах бойових дій; модель консультування пацієнта сімейним лікарем та ін.