ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації

та патентно-ліцензійної роботи

(Укрмедпатентінформ)

 

ПРОВЕДЕННЯ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

30-31 жовтня 2014 року,

м. Київ

 

Установи-організатори проведення заходу:

-         Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

-         Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»;

-         Українська асоціація сімейної медицини.

  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини» внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 2014 році.

 З᾽ясування усіх питань щодо проведення науково-практичної конференції «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини» за тел.044-206-73-22; 044-205-48-63 та електронною поштою: conference-IFMNMAPO-2014

Тематика науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини»:

  1. Сучасний розвиток сімейної медицини в Україні.
  2. Вплив первинного рівня медичного обслуговування на формування та збереження здоров’я населення.
  3. Сучасні медичні стандарти як шлях до забезпечення якісної та ефективної лікарської практики.
  4. Новітні напрямки та технології  в сімейній медицині.
  5.  Сучасні підходи до післядипломної освіти сімейних лікарів.

30-31 жовтня 2014 року Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика спільно з Українською асоціацією сімейної медицини та Міжнародною асоціацією «Здоров’я суспільства» проводить науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сьогодення та майбутнє сімейної медицини».

У роботі конференції беруть участь представники МОЗ України, НАМН України та близько тисячі фахівців з сімейної медицини та інших спеціальностей. Заплановано виступи спеціалістів світового рівня з України та США.

Основною метою конференції є створення науково-обґрунтованої міждисциплінарної платформи для конструктивного діалогу сімейних лікарів щодо стану та перспектив розвитку сімейної медицини в Україні; безперервного професійного розвитку фахівців; ролі сімейного лікаря у профілактиці інфекційних і неінфекційних захворювань та участь професійного лікарського самоврядування в системі управління первинною медичною допомогою.

Під час відкриття конференції заступник Міністра охорони здоров’я України Євген Мороз наголосив, що українська медична галузь відважилася на рекордні, системні, абсолютно вмотивовані зміни в охороні здоров’я, і, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, продовжує рухатись у напрямку цих змін. «Зміни, які відбуваються останні три роки в системі надання первинної медичної допомоги, а саме впровадження інституту сімейних лікарів, є основою реформуванням всієї галузі. Майбутнє нашої медицини полягає саме в доступності медичного забезпечення для всього населення, що можливе лише за допомогою сімейних лікарів», - сказав заступник Міністра.

Ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, професор Юрій Вороненко у вступному слові відзначив, що інститут сімейної медицини лише набуває популярності в Україні, потрібен час аби сформувати і відповідну базу знань лікарів, і відповідну кількість спеціалістів, а на це, як свідчить світова практика, потрібно від п’яти до десяти років. Вітчизняна сімейна медицина поступово набуває свого розвитку, адже основний фундамент цього процесу вже закладено.

Крім того, в рамках роботи конференції заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України, член-кор. НАМН України, професор Олександр Волосовець презентував нову концепцію організації післядипломної освіти лікарів в Україні, в тому числі за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», в обговоренні якої взяли активну участь практикуючі сімейні лікарі та головні лікарі різних лікувальних закладів.

В рамках заходу заплановано також проведення для лікарів сателітів та майстер-класів з тем: тривожно-депресивні розлади і контроль артеріальної гіпертензії; анемічний синдром: нові підходи до лікування; серцево-легенева реанімація; невідкладна допомога при кровотечі в умовах бойових дій; модель консультування пацієнта сімейним лікарем; консультування з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї; консультування дитини до року та ін.

Прес-служба МОЗ України