Журнал «Здоров’я суспільства» - 2014 рік

 2014 рік

Шановні колеги, 

 перед Вами науково-практичний журнал «Здоров’я суспільства». Мета, завдання та активна діяльність Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» обумовила необхідність створення власного науково-практичного видання. Започаткувавши цей журнал, ми маємо сподівання задовольнити інформаційні потреби  широкого загалу  фахівців-практиків, науковців та усіх, хто цікавиться сучасними аспектами охорони здоров’я та медицини, екології та фізичної культури.

     Видання журналу дозволить висвітлити та сприяти вирішенню існуючих проблем формування, збереження та зміцнення здоров’я людей, пропаганди та поширення фізичної культури та здорового способу життя серед молоді та дорослих людей, збереження сприятливого для здоров’я довкілля та покращання екологічної ситуації у світі.

     Редакція журналу «Здоров’я суспільства» має глибоку надію, що матеріали, які будуть публікуватись на його сторінках, знайдуть живий відгук серед населення та фахівців різних країн. 

З повагою,

Олег Шекера,

Головний редактор

 

 

Головний  редактор

Шекера О.Г., доктор мед. наук, професор, магістр державного управління

президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства».

Наукові редактори

Україна

Вороненко Ю.В., академік НАМН України, доктор мед. наук, професор,

ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Україна).

РЕСПУБЛІКА КИРГИСТАН

Зурдинов А.З., член-кор. НАН Республіки Киргизстан, доктор мед. наук, професор,

ректор Киргизької державної медичної академії імені І. К. Ахунбаєва (Республіка Киргизстан).

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

Іон Абабіі, академік Академії Наук Республіки Молдова, доктор мед. наук, професор,

ректор Державного університету медицини та фармації імені Миколи Тестеміцану (Республіка Молдова)

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ 

Сікорський А. В., доктор мед. наук, професор,

ректор Білоруського державного медичного університету (Республіка Білорусь)

ГРУЗІЯ

Вадачкорія З., доктор мед. наук, професор

Тбіліський державний медичний університет (Грузія)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ у складі представників: Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Румунії, Сполучених Штатів Америки, України, Чехії, Японії

Секретаріат

Майданюк І. Р., доктор філософ. наук, доцент; Царенко А.В., кандидат мед. наук, доцент; Шекера І. О.; Савян К.І.; Підопригора Л. А.  (Україна).

 

Журнал друкується згідно рішення Вченої ради Міжнародної громадської організації

«Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»

Видавець

Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 18354-7154P від 10.11.11.

Підписано до друку 18.03.2013 р.

Обсяг, періодичність – 8 ум. друк. арк., 4 рази на рік.

Тираж 1000 прим., замовлення № 2913.

ФОП Нестерова Л.О. Тел.068 22 62 444, м. Рівне.

Видається змішаними мовами.

Усі права застережені. Переклад та передрук тільки за згодою авторів і редакції. Листи, рукописи, фотографії та малюнки не повертаються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.

Засновник – Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства».

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Курська, 13-Г, оф.65.

Міжнародна громадська організація «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»,

Редакційна колегія.

Телефон/ факс для довідок: (+380 44) 242-13-59

E-mail: associomed@ukr.net, associomed@yandex.ua.

Сайт: http://healthy-society.com.ua

З питань розміщення реклами та інформації про медичне обладнання та лікарські засоби звертатись до Секретаріату журналу

 

 ISSN: 2306-2436