МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

 

 

 

Організаторами Форуму виступають Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Державна служба України з лікарських засобів, Міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства", Компанія LMT у сприянні з медичними асоціаціями і громадськими об'єднаннями та вищими навчальними медичними закладами України.

 

 

Науково-практична програма*

МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
Україна, м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна 2-Б, павільйон № 3
16-19 квітня 2013 року

 

Науково-практична програма Форуму базується на II Міжнародному медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», який включений в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводяться у 2013 році» (розділ «Конгреси», № 5 стор.10, затверджений МОЗ України та НАМН України)

 

Дата проведення

 

Назва заходу в рамках Конгресу

 

 

Організатор/За підтримки

Організація та управління охороною здоров’я

16 квітня

Конференція Головних лікарів

Організатори: Всеукраїнська Асоціація Головних лікарів;
ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

18 квітня

Конференція «Менеджмент закладів охорони здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах: Європейська модель»

 

Організатори: Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я; Українська Федерація громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства;

Українська Асоціація сприяння охороні здоров'я населення

17 квітня

ІІ Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики»

Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»; Компанія LMT

18 квітня

Конференція «Сучасні стратегії розвитку систем охорони здоров’я України»

Організатор: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця

Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини»

16 квітня

Науково-практична конференція «Взаємодія фахівців лабораторій і метрологів з лікарями-клініцистами для якісного проведення адекватної діагностики захворювань у пацієнтів»

Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; Референтна лабораторія НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН»

16-17 квітня

Науково-практична конференція «Медична ефективність діяльності сучасних клінічних лабораторій».
Нарада головних позаштатних спеціалістів з лабораторної діагностики

Організатор: Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини

17-19 квітня

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; Референтна лабораторія НАМН; Компанія LMT

Спеціальна програма «Медична радіологія»

16 квітня

Науково-практична конференція «Променева діагностика злоякісних новоутворень органів черевної порожнини і заочеревного простору»

Організатор: Асоціація радіологів України

Дата уточнюється

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ядерної медицини і променевої діагностики»

Організатор:  ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України»

Дата уточнюється

Семінар: «Проблеми низьких доз іонізуючого випромінювання:міфи і реальність»

Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

16-17 квітня

ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

Організатори: Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики; Київське регіональне відділення УАСУЗД;

Компанія LMT

Терапія. Сімейна медицина

16 квітня

Конференція «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення»

Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

17 квітня

Науково-практична конференція «Інтегративний підхід до проблем лікування захворювань внутрішніх органів: акцент на поєднану патологію»

Організатор: ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

17 квітня

Конференція «Сучасні технології в практиці сімейного лікаря»

Організатор: Українська асоціація сімейної медицини

17-19 квітня

Вікторовські читання

«Безпека лікарських засобів і раціональна фармакотерапія»

в пам’ять про видатного науковця, педагога і Людину

Олексія Павловича Вікторова.

Секції: кардіологія, ендокринологія, нефрологія, педіатрія, невідкладні стани, хребет і біль.

Організатори:  Громадська організація «Українська асоціація медичної освіти», АМО України,  «Видавничий дім «Заславський»

 

Дата уточнюється

Круглий стіл «Активно-конструктивна профілактика порушень здоров’я у дитячих навчальних колективах»

Організатор: ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

18 квітня

Науково-практична конференція «Трансфер новітніх технологій у медицині»

Організатор: Національний медичний університет

ім. О.О. Богомольця

18-19 квітня

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Організатори: Журнал «ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ»; Журнал «Практика управління медичним закладом»; Компанія LMT

Онкологія

16-17 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні погляди на проблему профілактики, ранньої діагностики та комплексного лікування злоякісних пухлин»

Організатор: Національний інститут раку

Кардіологія

16 квітня

Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних  захворювань відповідно до сучасних міжнародних та українських рекомендацій»

Організатори: Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», Асоціація кардіологів України

17 квітня

Майстер-клас «Ехо ЕКГ «золотий» стандарт виявлення вроджених вад серця (ВВС

Організатор: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

17 квітня

Круглий стіл «Малоінвазивні методи лікування вроджених вад серця (ВВС

Організатор: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова НАМН України»

Ендокринологія

Дата уточнюється

Науково-практична конференція «Цукровий діабет. Актуальні проблеми дитячої ендокринології»

Організатори: ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Асоціація ендокринологів України

18 квітня

Круглий стіл «Сучасні досягнення, проблеми діагностики та лікування гормонально-активних пухлин гіпофізу»

Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології 

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

Медична та лабораторна генетика

16-17 квітня

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторної патології і порушень метаболізму»

Організатор: Кафедра медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика

Гематологія та трансфузіологія

Дата уточнюється

Науково-практична конференція «Науково-практична конференція: «Нові медичні технології у галузі гематологіі та трансфузіології»»

Організатор: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

17 квітня

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансфузіологія в Україні: Вчора, Сьогодні, Завтра»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології; Київський міський центр крові Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради; Науковий відділ виробничої та клінічної трансфузіології

 

18 квітня

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання сучасної гематології»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології

19 квітня

Симпозіум з міжнародною участю «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці та лікуванні»

Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології

18 квітня

Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти діагностики та лікування спадкових тромбофілій в клінічній практиці»

Організатори: ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»; Державна установа «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України»

Геронтологія

Дата уточнюється

Семінар «Досягнення у лікуванні та реабілітації хворих літнього віку»

Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Дата уточнюється

Симпозіум «Якість життя і здоров’я людей похилого віку: чинники, сучасний вектор розвитку»

Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Дата уточнюється

Симпозіум «Реабілітація пацієнтів літнього віку з болем у нижній частині спини»

Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Урологія і нефрологія

19 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування в урології»
Пленум Асоціації урологів України

Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України»;
Асоціація урологів України

16 квітня

Школа перитоніального діалізу

Організатор: ДУ «Інститут нефрології НАМН України»

Акушерство і гінекологія

16 квітня

Науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства та гінекології»

Організатор: ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМН України»

Травматологія та ортопедія

17 квітня

Семінар «Сучасні методи діагностики та лікування хворих з пухлинами опорно-рухової системи в Інституті ім. проф. М.І. Ситенка»

Організатори: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»; Асоціація ортопедів-травматологів України

Дата уточнюється

Конференція  з  ортопедії та травматології

Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Хірургія та нейрохірургія

Дата уточнюється

Семінар «Застосування методів нейромодуляціі у лікуванні органічних уражень нервової системи та больових синдромів»

Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Українська асоціація нейрохірургів

19 квітня

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Організатори: ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»; Українська Асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії

Біомедична інженерія

17 квітня

ІV Міжнародна конференція «Біомедична інженерія і технологія. Актуальні проблеми біомедичної інженерії в охороні здоров’я»

Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова НАМН України»;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет;

Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів

Реабілітація і фізіотерапія

16-17 квітня

МІЖНАРОДНІ ШКОЛИ З РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Організатори: ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»; ТОВ «Центр реабілітації «Медіо-груп»; Інформаційний вісник «Фізіотерапія та реабілітація»;   Клініка «Боль в спине»; ГО «Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів»

16 квітня

Семінар «Сучасні підходи до лікування вертеброневрологічних синдромів»

Організатор: ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Фтизіатрія та пульмонологія

18 квітня

Майстер-класи:
Особливості проведення різних видів бронхоскопій – жорстка бронхоскопія, бронхофіброскопія
Ультразвукова бронхоскопія
EBUS-TBNA
Видалення чужорідних тіл з бронхів
Застосування клапанної бронхоблокаціі (КББ) у лікуванні захворювань легень

 

Організатор: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Отоларингологія

Дата уточнюється

Семінар «Інноваційні методи реабілітації у дітей та дорослих»

 

Організатор: ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Дерматологія та дерматовенерологія

16-17 квітня

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми діагностики, лікування, профілактики в дерматовенерології»

 

Організатори: НАМН України; ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»; Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України Літус О.І.; Українська академія дерматовенерології; Українська асоціація псоріазу

Епідеміологія та інфекційні захворювання

19 квітня

Науково-практична конференція «Вплив еволюції збудників інфекцій на діагностику, лікування та профілактику інфекційних хвороб»

 

Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Екстрена медична допомога

17-18 квітня

Всеукраїнський конгрес з міжнародною участю
«Екстрена медична допомога: організаційно-методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку»

V Національний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Майстер-класи:

Розширені реанімаційні заходи у дорослих (advance cardiac life support)

Розширені реанімаційні заходи в педіатрії (advance pediatric life support)

Базові реанімаційні заходи (basic life support)

Сучасні методи відновлення прохідності дихальних шляхів. Постановка ларингеальної маски

Поетапне надання екстреної медичної допомоги при політравмі

 

Організатори:

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами;

Всеукраїнська рада Реанімації та екстреної медичної допомоги;


Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

Національна медична академія післядипломної освіти
 ім. П.Л. Шупика;

Проводять майстер-класи інструктори Європейської та Всеукраїнської ради реанімації

Стоматологія

19 квітня

Майстер-класи:
«Основні принципи і методи антибактеріальної терапії в стоматології»
«Сучасні методи ремінералізуючої терапії»

 

Організатор: ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

ІННОВАЦІЇ. Медична геологія

17-18 квітня

Міжнародна наукова конференція «Наукові та методологічні основи медичної геології»

Організатор: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського»

Медичний туризм Spa&Wellness

18 квітня

Міжнародна практична конференція «Можливості та розвиток у медичному туризмі. Світовий досвід»

Організатори: Асоціація лікарів медичного туризму; Компанія LMT

 

17 квітня

Wellness-Академія

«Етапи систематизації у створенні СПА-курорту на базі ЛПУ-санаторію. «Проблемні» підрозділи, етапи вирішення завдань »

Організатор: Союз професіоналів СПА, готелів та Wellness-курортів України

Гігієна праці та профпатологія

Дата уточнюється

Науково-практичний семінар «Психофізіологічний відбір в професії з підвищеним виробничим ризиком і змінна робота в Україні»

Організатор: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Охорона навколишнього середовища і здоров’я

16 квітня

Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України»

Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва НАМН України»

Заходи для фахівців фармацевтичного ринку

Дата уточнюється

Семінар «Правила та вимоги GLP»

Організатор: ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»