Формування здоров'я глухих дітей

Збірник рефератів - Здоровий спосіб життя - харчування, гігієна, профілактика

Введення
Здоров'я - це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем органів врівноважені з природою та навколишнім середовищем, відсутні будь хворобливі стани та фізичні дефекти.
Розрізняють здоров'я індивідуальне та суспільне. Громадське здоров'я включає: захворюваність, інвалідність, фізичний розвиток, середня тривалість життя.

Фізичне виховання дитини з вадами слуху також, як і ті, що слухають, є складовою частиною виховання. Фізичне виховання служить завданням всебічного розвитку дітей. Людина повинна бути розвинений не тільки в розумовому, а й у фізичному відношенні. Чим більш гармонійно розвиватиметься людина, тим з більшим успіхом він буде вирішувати поставлені перед ним завдання. Величезну роль у зміцненні здоров'я дітей відіграє фізичне виховання.
Під фізичним вихованням мається на увазі система заходів, спрямованих на зміцнення і розвиток дитячого організму. Сюди відносяться створення необхідних санітарно-гігієнічних умов, заняття фізичною культурою і спортом, і ряд інших заходів, що сприяють охороні і зміцненню здоров'я дітей. Фізичне виховання пов'язане з розумовим, моральним, естетичним вихованням і політехнічним навчанням. При проведенні заходів з фізичного виховання глухих дітей необхідно мати на увазі, що майже всі вони перенесли ті чи інші захворювання і зокрема мозкові, в результаті чого мають глухоту.
Дуже важливо знати, коли дитина оглухла: до появи у нього мови або після того як опанувала її. Треба враховувати і ступінь глухоти, тобто абсолютно Чи глуха дитина або має ті чи інші залишки слуху, які можуть бути використані в процесі навчання і виховання.
Враховуючи ряд особливостей у розвитку глухих дітей, ми повинні приділити особливу увагу індивідуальному підходу при вивченні та навчанні дитини з вадами слуху. Велика частина відповідальності лягає на школу за виховання таких дітей також і тому, що вона інтернатного типу і учень знаходиться в її стінах 8 і більше років. Формування здоров'я глухих дітей в режимі дня школи.

Особливості фізичного і функціонального розвитку глухих дітей

В учнів, в процесі навчальних занять, активно бере участь в роботі дуже невелика кількість м'язів тіла. Решта знаходяться або в стані відносного бездіяльності, або несуть статичне навантаження. М'язи спини і або навіть при наявності самого зручного сидіння відчувають значне статичне напруження. При цьому зростає внутрішньом'язове тиск, порушується нормальний кровообіг. Положення сидячи і низька інтенсивність роботи м'язів живота, нижніх і верхніх кінцівок створюють передумови для розвитку застійних явищ у внутрішніх органах, утруднення крово- і лімфообігу в ногах і руках. Застій крові в черевній порожнині є причиною недостатнього надходження крові, а з нею і кисню в головний мозок, що знижує працездатність нервових клітин.
В процесі навчальних занять у школярів відбувається зниження працездатності: погіршуються увага і пам'ять, подовжується латентний період рухової реакції. В результаті тривалої підтримки статичної пози порушується постава. При цьому у школярів відрізняється тенденція до збільшення нахилу голови і тулуба вперед і викривлення хребта. Працездатність в учнів протягом уроку не буває постійною.
З метою попередження зниження працездатності доцільно скоротити періоди безперервної роботи. Це дозволить більш раціонально організувати навчальну діяльність і вивільнити час для відпочинку учнів.
Чергування навчальних занять та активного відпочинку, що включає фізичні вправи в різних формах, сприяє зняттю втоми, викликаного навчальної діяльності, підвищенню працездатності учнів.
У першій половині навчального дня працездатність школярів поступово підвищується, досягаючи найвищих показників до 10 - 11 години. Проведення гімнастики до уроків сприяє досягненню оптимального поєднання збудливості і функціональної рухливості нервової системи, завдяки чому прискорюється «входження» організму школярів в роботу. Ефективним активним відпочинком є проведення фізкультурних хвилин на загальноосвітніх уроках. Застосування короткочасних фізичних вправ сприяє зниженню втоми і підвищення розумової працездатності, що в свою чергу дозволяє набагато ефективніше продовжувати заняття.
Дослідження показують, що проведення фізичних вправ і рухливих ігор під час змін сприяє підвищенню розумової працездатності на наступних уроках.
Застосування короткочасного відпочинку у формі фізкультурних хвилин на уроках і фізичних вправ на перервах надає ефективну дію в періоди відносно високого і стійкого стану працездатності. Під час її істотного зниження слід організовувати тривалий активний відпочинок на відкритому повітрі.
Встановлено, що з початком систематичного навчання дітей в школі їх добова рухова активність знижується на 50%, але потреба в рухах ще задовольняється. У міру переходу з класу в клас рівень рухової активності різко знижується. При цьому 82 - 85% денного часу більшість учнів знаходиться в статичному положенні. Довільна рухова активність у них становить 16 - 19%, а на організовані форми фізичного виховання припадає лише 1 - 3%.
Уроки фізичної культури лише частково поповнюють недолік рухів - близько 40% добової потреби або 11% тижневої. І якщо школяр додатково не буде займатися фізичними вправами і спортом, це може спричинити за собою затримаю у розвитку моторики.
Велике значення має організація рухової активності в режимі дня. У дослідженнях Н.Т. Лебедєвої показано, що у школярів, особливо у молодших, спостерігається практично щогодинна потреба в рухах. Проведення короткочасних фізичних вправ у формі фізкультурних хвилин та ігор на перервах дозволяє певною мірою задовольнити цю потребу. Значне підвищення рухової активності в ранкові години, в середині дня і до вечора збігається зі зниженням розумової працездатності і задовольняється гімнастикою до навчальних занять, а також більш тривалими заняттями фізичними вправами: активним відпочинком в середині навчального дня, заняттями в гуртках, секціях, активними прогулянками на повітрі.
Всі види фізкультурно-оздоровчої роботи - гімнастика до навчальних занять, фізкультурні хвилинки на загальноосвітніх уроках, фізичні вправи та ігри на перервах, спортивна година - рівномірно розподіляються протягом навчального тижня і разом з уроками фізичної культури становлять щоденний стабільний руховий режим, обов'язковий для всіх школярів.
При проведенні занять фізичними вправами в режимі навчального дня можна виділити два напрямки: оздоровча спрямованість, забезпечує поряд із зміцненням здоров'я активний відпочинок, відновлення або підтримання на оптимальному рівні розумової працездатності, підвищення рухової підготовленості учнів, що відповідає вимогам навчальної програми та відповідних ступенів комплексу ГТО.
Дослідження показали, що комплексне застосування всіх видів фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечує ефективність рухового режиму за умови використання раціональної методики проведення його компонентів. Застосування всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі навчального та продовженого дня надає сприятливу дію на динаміку розумової працездатності протягом року, чверті, тижня та навчального дня. При цьому у школярів значно підвищується рухова активність, поліпшується фізична працездатність і рухова підготовленість.

Глухі діти молодшого шкільного віку мають свої відмінні риси фізичного, функціонального і психічного розвитку. Ці особливості обумовлюють специфіку їх фізичного розвитку. Серед глухих дітей зустрічаються частіше порушення постави, сколіоз, сутуловатость, плоска грудна клітка, крилоподібні лопатки, плоскостопість. У цьому ж віці показники фізичного розвитку глухих дітей (ріст, вага тіла, окружність грудної клітки, життєва ємність легень, сила м'язів спини, живота і клітини) також мають відмінності від показників дітей, що чують.
Найбільш помітні у глухих дітей порушення моторики. У техніці виконання циклічних рухів є відхилення: при ходьбі спостерігається шаркающа хода, а біг на напівзігнутих ногах при дуже малій амплітуді рухів рук і незначному нахилі тулуба. Рухи самі по собі позбавлені пластичності, дії не точні.
Розвиток такого життєво важливого якості, як швидкість руху у глухих дітей, також відстає від результатів дітей, що чують, такого ж віку, особливо швидкість рухової реакції і одиночного руху.
Також є яскраво виражене відставання розвитку рухової пам'яті і зменшення збереження рівноваги як статично, так і динамічно.
Недоліки в рівновазі та діяльності вестибулярного аналізатора призводять до пристосувальних реакцій в статиці і моториці. Маються на увазі дефекти: широка постановка ніг при ходьбі і бігу, посилення плоскостопості, збільшення вигнутості хребта. Ступінь збереження вестибулярного апарату у школярів не завжди супроводжується стійкістю рівноваги. Однак провідним і вирішальним фактором у регуляції почуття рівноваги є лефуінціональное стан вестибулярного апарату або ступінь збереження слуху, а м'язово-суглобове почуття і діяльність рухового апарату.
У дихальній системі у глухих виявляються такі відхилення: диспропорція в обсязі та екскурсії грудної клітини, недостатність життєвої ємності легень, невміння координувати дихання з ритмом усного мовлення.
У процесі фізичного виховання в школах для глухих дітей необхідно використовувати усне мовлення. Включення мовного матеріалу в змісті уроків фізичної культури позитивно впливає на накопичення і осмислення словникового запасу, пов'язаного з формуванням і вдосконаленням рухових вмінь і навичок на розвиток інтелекту глухого дитини.

Форми і методи фізичного виховання

За фізичним вихованням в школі-інтернаті відповідають в першу чергу директор, шкільний лікар і вчитель фізичної культури. У штат школи входять лікар-терапевт, лікар-отоларинголог, медсестра. Вони стежать за тим, щоб не тільки лікувати хвору дитину, але й застерігати інших від зараження.
Так, у школі повинен бути обладнаний кабінет лікаря і кімната-ізолятор, де проводять лікування та масаж дітей. Коли надходить дитина в школу, на нього заводять особисту справу, в якому описується аналіз, зібраний лікарем. Тут реєструються відомості про розвиток дитини, про причини глухоти, про захворювання, які він переніс у різні періоди життя. Потім проводять антропометрію і досліджують стан внутрішніх органів.
Особливо приділяють велику увагу слухового аналізатора. Це обстеження і лікування дітей проводить лікар-отоларинголог.
Також ведуть контроль з охорони зору дітей. Лікар-окуліст через певний проміжок часу проводить огляд очей.
Після того, як школярі повертаються з канікул у школу, лікарі спільно з учителем фізкультури проводять медичний огляд. Після чого діти допускаються до занять фізичної культури та спортом.
У школі-інтернаті завжди повинна бути присутня чистота, порядок і затишок, що сприятливо діє на психіку дітей. Крім того, кожен місяць проводиться санітарний день, в якому беруть участь самі учні цієї школи.
Для зміцнення здоров'я та попередження захворювань необхідно скласти організаційний режим. При цьому потрібно враховувати вік дітей. Для молодших школярів це буде один режим, а для старшокласників - інший. Також повинні поєднуватися різні види праці та відпочинку. Особливу увагу в режимі дня школи приділяється діяльності в позаурочний час, де вказуються годинник проведення прогулянок, ігор та інше. Важливу роль відіграє не тільки встановити режим, а й переконати учнів в необхідності його виконання.
Разом з режимом діяльності враховується режим харчування, що дуже важливо для розвитку дітей. У харчування повинні входити всі необхідні елементи.

Урок - основна форма фізичного виховання

Урок фізичної культури є основною і обов'язковою формою фізичного виховання в школі-інтернаті. На уроці учні отримують необхідний мінімум знань, умінь і навичок, передбачених програмою з фізичної культури для глухих дітей, підвищують рівень свого фізичного розвитку.
Структура уроку фізкультури в школі включає 3 частини: підготовчу, основну і заключну. Кожна з них має своє обгрунтування і сприяє вирішенню завдань уроку.
Програма складається з розділів: теоретичні відомості, гімнастика з елементами ритміки, легка атлетика, лижна підготовка, рухливі ігри, плавання. Всього 70 годин.
Теоретичні відомості повідомляються учням в процесі вивчення фізичних вправ на уроці так, як ці відомості сприяють засвоєнню навчального матеріалу. На заняттях гімнастики діти повинні оволодіти навичками: в найпростішому побудові і перестроювання; ходьбі, бігу по прямій і зі зміною напрямку і швидкості пересування, лазіння; перелезанія; техніки стрибка і метання. Загальнорозвиваючі гімнастичні вправи спрямовані на виховання координації рухів і розвитку рухових якостей.
Вправи на формування правильної постави спрямовані на виховання та виправлення дефектів опорно-рухового апарату. Фізичні вправи, виконані у воді, також сприяють формуванню правильної постави.
У розділі лижної підготовки передбачено навчання дітей найпростішої техніці спусків, підйомів на пологі схили і пересуванню по рівній місцевості. Уроки проводяться при температурі не нижче -12 ° С.
Рухливі ігри дозволяють удосконалювати техніку основних рухів у більш складних умовах. Необхідно вибрати ті ігри, які сприяють розвитку почуття рівноваги, рухової координації, зорової орієнтації, уваги, швидкості руху, навичок бігу, метання, стрибків, лазіння, перелезанія.
При організації та проведенні всіх видів фізичних вправ, в тому числі і рухливих ігор, вчитель повинен постійно перебувати в полі зору всіх учнів для того, щоб вони могли бачити сигнали, рух і мову вчителя.
Мовний матеріал дається під час вивчення та вдосконалення вправ і включає в себе словник і фразеологію.
Оцінка успішності на уроках фізкультури в початковій школі виставляється у формі поточного обліку за якість виконання вправ і за виконання вимог по програмі.

Фізичні вправи в режимі дня школи

Гімнастика до занять в школі-інтернаті вирішує завдання: організує учнів на початку навчального дня, підвищує працездатність учнів на перших уроках, попереджає викривлення постави. З цієї гімнастики повинен починатися навчальний день, вона є складовою частиною фізкультурно-оздоровчої роботи школи. Її мета - оптимізувати рівень збудливості і функціональної рухливості центральної нервової системи, впливати на всі органи і системи організму. Поряд з цим гімнастика до занять сприяє організованому початку навчального дня.
Організація проведення включає: визначення місць кожному класу і окремому учневі на майданчику і в приміщенні (але не в класі). Найкраще проводити гімнастику не нижче +10 ° С або в добре провітрених коридорах.
Проводять гімнастику по класах (1 - 3, 4 - 6, 7 - 8) або з кожним класом окремо.
Основним положенням методики є складання комплексу, що складається з 5 - 7 вправ динамічного характеру, що впливає на всі групи м'язів; правильне виконання вправ - з особливою увагою до поставі і диханню, чого легше досягти, використовуючи наочність.
Комплекси повинні постійно оновлюватися, їх характер та інтенсивність виконання відповідати пори року. Тривалість не більше 15 хвилин. Учитель, який проводив перший урок, повинен знаходитися в цей час близько класу, спостерігати за порядком, правильним виконанням вправ і при необхідності надавати допомогу.
Мета цих двох форм - повернути втомленій дитині працездатність, увагу, зняти м'язове і розумове стомлення, попередити порушення постави.
Організація включає підготовку приміщення (відкриття вікон, кватирок) і учні для виконання вправ виходять з-за парт, послаблюють пояса, коміри.
У школі-інтернаті проводяться фізкультхвилинки в 1 - 8 класах, особливо приділяється велика увага в початковій ланці, де на кожному уроці при появі ознак втоми проводять також заходи. Час початку фізкультхвилинки визначається педагогом.
Протягом уроку в молодших класах вчителі проводять 2 - 3 паузи.
Вимоги при проведенні цих форм наступні:
- Вправи не повинні бути важкими для вивчення;

- Вправи повинні бути комбінованими;

- Вправи повинні легко дозувати, не викликати втоми, не включати вправи, що вимагають сильної напруги на силову витривалість;

- В основному використовують загальнорозвиваючі вправи;

- При підборі вправ враховувати ефект нашарування;

- Необхідно правильно чергувати вправи для різних м'язових груп; після вправ для рук, краще використовувати вправи для ніг, одноманітні вправи викликають стомлення місцевого характеру;

- Якщо даються дві вправи для однієї і тієї ж групи м'язів, то друга вправа або друга частина складного вправи повинна бути для м'язів антагоністом;

- Необхідно чергувати характер фізичних зусиль;

- Доцільно змінювати вправи в комплексах не всі відразу, а поступово замінюючи одне - два вивчених і засвоєних новими, дотримуючись основної схеми протягом 2 - 4 місяців;

- Бажано використовувати метод злитого проведення.

Підбір вправ для фізкультурної паузи здійснюють виходячи з типових рекомендацій: тривалість 5 - 10 хвилин, 7 - 9 вправ, кількість повторень 5 - 8 разів.
Розрізняють укорочені і повні фізкультурні хвилинки, динамічного і локального характеру. Укорочена складається з однієї вправи; 1 - 4 клас - 3 - 4 вправи, в 5 класі і старше до 5 вправ. Дозування: 3 - 4 рази на молодшому ланці, а в старшому 4 - 6 разів. Протягом дня проводять 2 - 3 рази. Комплекс включає вправи для м'язів рук, ніг, спини.
Фізичні вправи і рухливі ігри на подовжених перервах проводяться в якості активного відпочинку з метою зниження стомлення, що виник в результаті навчальної діяльності та підвищення розумової працездатності. Вони сприяють формуванню позитивного ставлення до організованої колективної діяльності, підвищенню обсягу умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами.
Цей вид активного відпочинку проводиться на великій перерві. Для успішного проведення фізичних вправ та ігор необхідно враховувати вікові особливості дітей і підлітків. Так, для учнів 1 - 2 класів використовуються групові та найпростіші командні рухливі ігри, в 3 - 4 класах проводяться командні ігри та естафети, ефективними є сюжетні гри. Важливо пам'ятати, що молодші школярі охочіше беруть участь в іграх з невеликою кількістю учасників. При великій кількості займаються інтерес до вправ та ігор у них швидко згасає.
Інтерес і фізичні можливості хлопчиків і дівчаток 5 - 9 класів вже значно різняться. Тому поряд із спільними рекомендується проводити гри окремо з хлопчиками та дівчатками.
Ігри і фізичні вправи на перервах слід проводити на відкритому повітрі. Ігри підбираються прості або раніше відомі, середньої і малої інтенсивності. Рекомендується використовувати командні ігри, які підходять до спортивних, такі наприклад, як «М'яч ловцю», «М'яч середньому», «Передав - сідай», «Піонерська лапта», «У чотири стійки», а також вправи зі спортивних ігор і такі спортивні ігри , як наприклад, настільний теніс, бадмінтон, пионербол, волейбол, змагання на точність кидка м'яча в кільце.
Цей вид активного відпочинку проводиться під керівництвом вчителів чи вихователів.

Самостійні заняття фізичними вправами

Ранкова гімнастика - один з основних засобів оздоровлення і підвищення працездатності. Виконання цієї форми має бути свідомим і реально здійсненне. Ранкова гімнастика - цінний засіб для підвищення працездатності, так як після сну організм перебуває в зниженій працездатності, здійснюється в результаті посилення проприорецептивной импульсации з м'язами кінцівок, інші органи одночасно нормалізується співвідношення сили збудження і гальмування. Ранкова гімнастика створює в організмі робочу обстановку, ліквідує несприятливі наслідки гіпокінезії і готує нервову систему, руховий апарат, внутрішні органи до майбутньої діяльності.
Завдання ранкової гімнастики: 1) ліквідувати застійні явища; 2) розім'яти суглоби і м'язи, 3) активізувати діяльність серцевої та інших систем.
Дія Ранкової гімнастики: щоденне заняття покращує фізичний розвиток, удосконалює поставу, координаційні здібності та якості. Після сну привести організм в стан неспання, поліпшити обмінні процеси, підготувати м'язову систему і руховий апарат до майбутньої діяльності. Ранкова гімнастика має значення, тобто заповнення до втоми, час 10 хвилин. У ній не повинно бути складних вправ, враховується принцип поступовості.
Ранкова гімнастика забезпечує настроювання організму на роботу і створення умов дня швидкого впрацьовування, змінюється діяльність органів кровообігу і дихання.
У школі-інтернаті ранкова гімнастика включена в режим дня школярів. Контролює цей захід вчитель фізкультури.
Після підйому все учні виконують: молодші школярі біг навколо школи, а старшокласники - бігають в бору. Така ранкова гімнастика проводиться протягом усього навчального року.
У період, коли діти не зайняті уроками, в режимі дня є час, коли всі учні можуть самостійно займатися тим, чим їм подобається.
У школі кожна дитина самостійно займається будь спортивної або фізичною діяльністю.

Позаурочні форми фізичного виховання

Організовується для школярів підготовчої медичної групи або мають ті чи інші відхилення у стані здоров'я.
Основна задача ЛФК - зміцнення здоров'я займаються, підвищення їх фізичної кондиції з метою переведення в основну групу. Заняття проводять методисти ЛФК чи вчитель фізкультури.
У школі-інтернаті також проводять заняття ЛФК. В основному задіяні дошкільнята та молодші школярі. 
Заняття проводяться як у спортзалі, так і на свіжому повітрі, але вирішувалася одна і та ж завдання: виправлення постави. На проведення ЛФК відводилося час з 15.00 до 16.00 годин.
Дітей з відхиленням в слуху, а тим більше в такому віці важко організувати, але за допомогою методиста і цікавих ігор вдавалося налаштувати на роботу.
ЛФК вивчає особливості впливу засобів фізичного виховання на організм дитини, темпи зростання, розвиток при патологічних станах, а також розробляє методику лікувальної фізкультури при різних дефектах розвитку захворювання і травми у дітей.
Так як діти більшу частину часу проводять в одному і тому ж приміщенні, для них обов'язковою і важливою формою активного відпочинку є прогулянки. Вони організуються вихователями і містять різну рухову діяльність. Особливо хочеться виділити дошкільнят, так як вихователі після сон години виводять їх на свіже повітря, проводять тут 1 - 1,5 години, в залежності від погоди. Такому же принципом слідують молодші школярі. Прогулянка запланована в режимі дня школи. Прогулянка дає дітям розвантаження, де вони можуть погратися, як вони хочуть.
Педагог заздалегідь продумує зміст ігор, місце їх проведення, дозування. Ще краще, якщо діти самі вибирають гри, призначають зі своєї сфери керівників, помічників, капітанів.
Прогулянка з трудовими завданнями включає виконання різних господарських робіт: розчищення ковзанки, устаткування спортивних майданчиків, посадку дерев та інше.
Спортивна прогулянка включає найпростіші змагання в бігу на ковзанах або на лижах.
Прогулянка-екскурсія включає елементи пізнавального характеру (ознайомлення з історичними пам'ятками, спостереження за природою).
Прогулянка перед сном не повинна бути тривалою. Гуляти треба спокійно. Якщо діти затівають гри, не повинно бути швидкого бігу, стрибків.
Прогулянка з рухливими іграми. Особливо на повітрі рухливі ігри набувають великого значення в організації змістовного дозвілля, активного відпочинку.
Основним завданням є залучення учнів до регулярних занять фізичними вправами, впровадження фізкультури в повсякденне життя, підвищення рівня фізичної підготовленості.
Плавання відноситься до циклічних вправ, що виконуються в незвичайних для людини умовах водного середовища. Сутність зміни фізіологічних функцій організму плавця залежить від потужності виконуваної роботи, від особливостей середовища і положення тіла в воді. Горизонтальне положення плавця допомагає припливу крові від нижніх кінцівок до серця. Внаслідок цього гемодинамічна функція серцево-судинної системи виявляється значно полегшеною. В цих умовах серце відносно швидко проходить період врабативаемості. Частота дихання залежить від способу плавання і довжини дистанції.
Щотижня один раз діти зі школи-інтернату ходять в басейн. Відвідують вони басейн у четвер з 15.30 годин, дітям дуже подобається плавання, і вони ходять із задоволенням. Відвідують басейн як молодші, так і старші класи.

Цілі, завдання, методи і організація дослідження завдання дослідження

1. Порівняти дані фізичного розвитку на початок і кінець навчального року.
2. Виявити інтерес до занять фізичною культурою.
3. Рекомендації щодо усунення недоліків і фізичної підготовленості.

Висновки

1. При проведенні заходів з фізичного виховання глухих дітей необхідно мати на увазі ті чи інші захворювання, в результаті яких мають глухоту. Дуже важливо знати, коли дитина оглух: до появи у нього мови або після того, як опанував її.
2. Найбільш помітні у глухих дітей порушення моторики: при ходьбі шаркающая хода, біг на напівзігнутих. Рухи позбавлені пластичності, дії не точні. Відставання розвитку рухової пам'яті і зменшення зберігати рівновагу.
3. У дихальній системі у глухих з'являються такі відхилення: диспропорція в обсязі та екскурсії грудної клітини, недостатність життєвої ємності легень.
4. Основною формою фізичного виховання є урок. Але крім уроків фізкультури використовуються фізичні вправи в режимі дня школи, самостійні, позакласні, позашкільні оздоровчі заходи.
5. З метою оцінки впливу на організм займається фізичних навантажень, встановлення рівня адаптації до зростаючих навантажень необхідно ВПН.
6. Провівши порівняльний аналіз фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, ми побачили, що відбулися зміни з кордонів нижче середнього на середній рівень в показниках ваги, окружності грудної клітки.
7. Використання різних форм лікувально-оздоровчих заходів сприяють зміцненню здоров'я, розвитку рухової пам'яті, вмінню орієнтуватися в просторі, координації; сприяють правильному фізичному, функціональному та психічному розвитку.

http://www.medbookaide.ru/books/fold1002/book1004/p85.php