ВІРМЕНІЯ. Охорона здоров'я Вірменії: На шляху до здорового суспільству

Концепція реформування охорони здоров'я передбачає поліпшення первинної ланки охорони здоров'я населення; перенесення центру медичного обслуговування населення з стаціонарів (госпіталів) на поліклініки та амбулаторії і максимальне наближення первинної та стаціонарної медико-санітарної допомоги до потреб населення. Концепція отримала своє реальне втілення в створенні інституту сімейного лікаря, мета якого постійний моніторинг і надання первинної лікарської допомоги в самих малих осередках суспільства - в сімейних групах. Система первинної охорони здоров'я населення в першу чергу націлена на профілактику захворювання та отримала підтримку Світового банку, який узяв на себе фінансування програми становлення інституту сімейних лікарів. В даний час здійснюється подальша розробка організації первинної медичної допомоги за принципом загальної сімейної практики: опрацьовуються правові, організаційні, фінансові питання, науково-методичний супровід проведеної реформи. З 2007 року здійснюється практика вільного вибору лікаря, первинної медичної допомоги (поки у Вірменії поряд з сімейними лікарями продовжують працювати дільничні терапевти та педіатри), оскільки ще на сьогоднішній день інститут сімейного лікаря повністю не сформований. Сімейні лікарі в основному працюють в сільських амбулаторіях марза, де населення особливо має потребу в них. Жителі міст на свій розсуд можуть вибрати або сімейного лікаря, або дільничного терапевта і дільничного педіатра для дітей. В результаті реформи первинної ланки в охороні здоров'я повинен сформуватися лікар нового типу. В останні роки відзначається значне підвищення бюджету країни, і держава в 2006 році взяло на себе відповідальність за соціальну сферу охорони здоров'я та ввело безкоштовну медичну допомогу населенню в первинній ланці охорони здоров'я (поліклініках, амбулаторіях). Необхідно відзначити, що первинній ланці Міністерство охорони здоров'я Вірменії вже кілька років виділяє фінанси на закупівлю ліків для соціально незабезпечених громадян і тих, хто страждає соціальними захворюваннями і стоїть на диспансерному обліку в поліклініках.

Одним з пунктів реформування охорони здоров'я в Республіці Вірменія є оптимізація медичних установ та підвищення ефективності їх функціонування. Програма оптимізації установ системи охорони здоров'я схвалена урядом 5 лютого 2001 року. Процес оптимізації вимагав насамперед прояви політичної волі та завзяття. Зміст величезного числа лікарень, поліклінік, фахівців вимагало значних вкладень державою фінансових коштів, не залишаючи достатніх можливостей для розвитку служб і надання якісної допомоги. Оптимізацію в системі охорони здоров'я необхідно розглядати в позитивному сенсі цього слова хоча б з точки зору непомірно високих витрат на утримання медичних установ, особливо в Марзах, які залишилися на державному піклуванні. В кінцевому рахунку їх забезпечення здійснюється за рахунок платників податків. Перший етап оптимізації почався в Марзах в 2001 році, коли звільнилося більше 65 тис. кв. м приміщень, число медичних установ зменшилося з 171 до 119, або на 30,4%, число амбулаторно-поліклінічних установ зменшилося з 374 до 266 (на 28,9%), ліжковий фонд скоротився з 23 119 до 16 501 (на 28, 5%). Протягом трьох кварталів 2001 року порівняно з тим же періодом 2000 року зекономлені фінанси були направлені до фонду заробітної плати, а також на подальший розвиток медичного обслуговування на місцях. Надалі продовжували розроблятися послідовні дії процесу оптимізації. 05.12.2002 року урядом Республіки Вірменія була затверджена "Програма оптимізації установ охорони здоров'я міста Єревана".
У 2004 році урядом Вірменії був підписаний договір з СБ (Світовим Банком) про модернізацію системи лікарняної служби в десяти Марзах. В рамках кредитної програми договір передбачає капітальний ремонт лікарень та забезпечення сучасним медичним обладнанням. В результаті населення марза буде забезпечено можливістю отримати на місцях проживання кваліфіковану, якісну і доступну медичну допомогу. З листопада 2007 року програма почала здійснюватися з міст Іджеван і Раздан. В Марзах відкриваються сучасні прекрасно оснащені лікарні та амбулаторії. За підтримки СБ ремонтуються старі і будуються нові установи в прикордонних Марзах. Спільно з фондом "Вірменія" проведено ремонт ноемберянской лікарні, а МОЗ забезпечить оснащення сучасною апаратурою, надасть нові меблі. Відремонтовано лікарня в Берді. У 2011 році почалося будівництво сучасної лікарні в Мегри, яка буде обслуговувати населення і Агарак.
Наступним пунктом проведеної у Вірменії реформи стало роздержавлення ряду об'єктів охорони здоров'я. Це дозволило залучити приватні інвестиції та звільнити медичні установи від недостатнього державного фінансування. Приватизація медичних установ в м. Єревані почалася з дрібних об'єктів (аптеки, стоматологічні поліклініки і т.д.), потім пішла приватизація великих лікарень. В основному в Марзах медичні установи є державними. У м. Єревані поліклініки теж майже всі є державними і знаходяться в підпорядкуванні мерії м.Єреван. У 2004 році тимчасово було припинено приватизація медичних установ м.Єреван. Безсумнівно, приватизація зіграла свою позитивну роль у розвитку системи охорони здоров'я Вірменії: був створений ряд новітніх медичних центрів в м. Єревані, які не поступаються аналогічним у розвинених європейських країнах. Наприклад: медичний комплекс "Арабкір" - Інститут здоров'я підлітків та дітей, медичні центри "Наірі" і "Еребуні", які забезпечені найсучаснішим медичним обладнанням, які пройшли спеціальну підготовку за кордоном медичним персоналом; тут здійснюються не тільки складні операції (в тому числі і пересадка нирок), але і лікування та діагностика захворювань проводяться відповідно до міжнародних стандартів. Необхідно зазначити, що починаючи з 2007 року, щорічно близько 150 кардіологічних операцій проводяться абсолютно безкоштовно для певної соціально незабезпеченої групи населення, на що держава надає 170 млн драмів щорічно.
За період реформ урядом Республіки Вірменія прийняті і затверджені:
- Національна стратегія з охорони здоров'я матері і дитини на 2003-2015 роки;
- Національна стратегічна програма зі скорочення бідності в Республіці Вірменія, яка пов'язана з програмою "Виклики тисячоліття", де відображені і проблеми в галузі охорони здоров'я;
- Республіканська програма з попередження СНІДу, затверджено план дій;
- Національна програма Республіки Вірменія в області гігієни навколишнього середовища;
- Довгострокова програма по боротьбі з туберкульозом;
- Національна програма поліпшення репродуктивного здоров'я на 2007-2015 роки;
- Національна програма боротьби з курінням і т.д.

У 1996 році увійшов в силу Закон "Про медичної допомоги та медичних послугах у Вірменії", де чітко регламентовано, що родопоміч здійснюється в республіці безкоштовно. Ні для кого не секрет, що в ряді випадків дію закону про безкоштовне родопомочі залишалося на папері. 11 вересня 2007 за дорученням прем'єр-міністра РА були виділені додаткові фінансові кошти для допомоги породіллі, в результаті чого з 1 липня 2008 року держава початок повністю оплачувати родопоміч, а вагітні жінки, починаючи з 22-го тижня вагітності, стали отримувати "Державний родової сертифікат ", службовець гарантом безкоштовних пологів. Ця акція спрямована, в першу чергу, на покращення якості та доступності для соціально незабезпечених верств населення в області родопомочі, а в цілому на підвищення народжуваності в республіці.
Продовжується реформування в області материнства і дитинства, і з 1 січня 2011 року МОЗ Вірменії ввів в обіг "Державний сертифікат здоров'я дитини", за яким дитині у віці до 7 років включно надається можливість отримання безкоштовної мед. допомоги в повному обсязі. Необхідно відзначити, що тільки ця акція обійшлася державі в 3120000000 драмів, а бюджет педіатричної служби з 2011 року збільшився вдвічі.
Як у всьому світі, так і у Вірменії онкологічні захворювання посідають одне з перших місць. Назріла необхідність проведення реформ і в плані створення регіонального онкологічного центру, оснащеного найсучаснішою медичною технікою, і вже робляться серйозні кроки по здійсненню цієї програми. В Єревані планується створення онкологічного центру, що відповідає міжнародним стандартам, за сприяння онкоцентру Гайденберга Німеччини. 7 червня 2011 прем'єр-міністр Вірменії Т.Саркісян на третьому Міжнародному Конгресі лікарів, проходить у Єревані, повідомив, що уряд Бельгії надасть фінансову підтримку в будівництві нового ядерного прискорювача і онкоцентру у Вірменії, які будуть мати регіональне значення. Отримані ізотопи прискорювача будуть використовуватися в променевій терапії онкоцентру.

Міністерство охорони здоров'я РА розробило і представило на розгляд уряду "Програму реформування роботи" швидкої допомоги ", підвищення її якості та послуг", розраховану на 2010-2014 рр.. Система "швидкої допомоги" є одним з важливих напрямів для забезпечення розвитку охорони здоров'я в країні. Тому в бюджеті 2011 року на цю сферу виділено вдвічі більше фінансів, ніж в попередньому році. У рамках проведеної реформи 27 грудня 2010 між урядом Вірменії та Китаю було підписано договір, згідно з яким китайська сторона зобов'язалася надати 88 лінійних машин "швидкої допомоги" і реанімобілів, що стало великим кроком на шляху модернізації служби "03" в республіці. З травня 2011 року стали надходити "швидкі" з Китаю, і в липні всі 88 карет прибутку до Вірменії, з яких 35 залишилися в столиці, інші були поставлені в марза. Поряд з цим буде впроваджуватися єдина система управління процесами глобальної навігаційної системи, система моніторингу та підготовки кадрів. Розмір зарплати співробітників швидкої передбачено збільшити в 2,5 рази. Враховуючи все це, можна з упевненістю сказати, що швидка допомога у Вірменії буде відповідати міжнародним стандартам.
Особливу увагу приділено реформуванню процесу ліцензування, а також введення в практичну охорону здоров'я обов'язкового використання медичних протоколів на підставі стандартів, розроблених ВООЗ.
Реформа торкнулася і лікарську політику - в 1992 р. був створений спеціальний орган "фармінспекцій" при МОЗ РА, який потім перейменований в "Науковий центр експертизи ліків і медичних технологій МОЗ РА, що забезпечує систему реєстрації, ввезення та обігу безпечних, ефективних та якісних ліків. Ведеться боротьба проти появи на ринку контрафактних і фальсифікованих ліків. У 1998 р. були прийняті - Закон "Про ліки", в 2001 - "Про ліцензування", в 2002 - "Про психотропних і наркотичних засобах" і підготовлені відповідні підзаконні акти.
Особливу увагу приділено реалізації програми по боротьбі з туберкульозом та СНІДом, а також подальшому розвитку медсестринської справи у Вірменії, з впровадженням нових стандартів відповідно до програми магнето.
Реформа передбачає активну пропаганду здорового способу життя, здорового харчування, інформування населення про такі захворювання як туберкульоз, СНІД, діабет, гепатит (А, В, С,), пропаганду боротьби з курінням і алкоголізмом. Все це необхідно для розвитку здорового суспільства.
Безсумнівно, процес реформування потребує від всіх нас значних зусиль, але кінцева мета реформ - охорона здоров'я населення, вписана в контекст добробуту республіки і її народу. Попереду нелегка робота щодо подальшого реформування охорони здоров'я. Головна умова - спільне зацікавлена ​​участь владних структур усіх рівнів, медпрацівників, громадських організацій, всього населення у вирішенні питань охорони здоров'я. Необхідно подолати кризові явища і вийти на такий рівень організації охорони здоров'я, коли життя людини є основною цінністю суспільства.

 http://www.nv.am/index.php?option=com_content&view=article&id=14846:2011-09-20-07-20-59&catid=5:2009-06-06-11-23-34&Itemid=8