ЗДОРОВ'Я. Медицина

Медицина

Медици́на — галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх запобігання та зміцнення здоров'я людини.

Медицина розділяється на теоретичну та практичну.

Теоретична медицина

Теоретична медицина (синоніми: медична наука, медична теорія) — галузь науки, що вивчає організм людини, його будову та функціонування в нормі та при різних патологічних станах, методи діагностики, лікування та профілактики (попередження) таких станів. Теоретична медицина розділяється на медичні науки, кожна з яких вивчає окремі аспекти теоретичної медицини. Наприклад, анатомія — наука про будову тіла людини на макроскопічному рівні, гістологія — наука про будову тіла людини на мікроскопічному рівні, фізіологія — наука, що вивчає процеси функціонування організму тощо.

Практична медицина

Практична медицина (синоніми: медична практика, охорона здоров'я, клінічна медицина) — галузь діяльності, що застосовує на практиці надбання медичної науки. Практична медицина розділяється на напрямки за такими критеріями:

лікування захворювань різних органів та систем. Наприклад, стоматологія — лікування захворювань зубів, гастроентерологія — лікування захворювань органів травлення, ендокринологія — лікування захворювань органів внутрішньої секреціїї, офтальмологія — лікування захворювань очей тощо.

лікування захворювань різної етіології (причини виникнення). Наприклад, травматологія, медицина інфекційних  хвороб, медицина професійних захворювань, медицина катастроф, наркологія, токсикологія тощо.

лікування різних категорій хворих. Наприклад, за віком (педіатрія, геріатрія), професійною належністю (медицина професійних захворювань, спортивна медицина) тощо.

лікування різними методами. Наприклад, хірургія, терапія.

виконання специфічних маніпуляцій або лікування специфічних станів. Наприклад, анестезіологія, реаніматологія, акушерство, функціональна діагностика, відновлювальна медицина

Питання класифікації практичної медицини за методами лікування є дуже спірним (офіційна медицина, гомеопатія, фітотерапія, народна медицина тощо — це методи, чи ні?) і тому потребує професійної дискусії.