ОСВІТА. Центр тестування при МОЗ України.

Критерії «склав/не склав»

Для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів МОЗ України у 2012 році, на підставі аналізу результатів тестових екзаменів минулих років та за допомогою експертних методик, встановлені наступні абсолютні величини критерію "склав":
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 1. Загальна лікарська підготовка"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 1. Стоматологія"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 1. Фармація"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 2. Загальна лікарська підготовка"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 2. Стоматологія"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 2. Фармація"
55,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" (для лікарів спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія)
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" (для лікарів спеціальності «медико-профілактична справа»)
50,5% правильних відповідей для екзамену "Крок 3. Стоматологія"
50,5% правильних відповідей - екзамен "Крок М. Сестринська справа"
45,5% правильних відповідей - екзамен "Крок Б. Сестринська справа"
Крок 1. Загальна лікарська підготовка.
Крок 1. Стоматологія.
Крок 1. Фармація

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах "Крок 1" результат "не склав", дозволяється повторне складання екзамену Крок 1 не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі неперескладання екзамену "Крок 1" студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.
Крок 2. Загальна лікарська підготовка.
Крок 2. Стоматологія.
Крок 2. Фармація

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені "Крок 2" результат "не склав", допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.
Крок 3. Загальна лікарська підготовка.
Крок 3. Стоматологія.

Інтерни, які одержали на тестовому екзамені "Крок 3" результат "не склав", не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не отримують сертифікат ліцензійних іспитів і не отримують сертифікат лікаря- спеціаліста. Такі інтерни можуть повторно скласти екзамен "Крок 3" в будь- який наступний термін його проведення.
Крок М.
Крок Б.

Студенти, які одержали на тестовому екзамені "Крок М" або "Крок Б" результат "не склав", допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не . отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен "Крок М" або "Крок Б" не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

 http://testcentr.org.ua/index.php/sm-kr