ЗДОРОВ'Я. УКРАЇНА. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) Том 1

 А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельникова, М.Ю. Антоненко,  Ю.Г. Коленко, О.О. Шекера

 Посібник з дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології"

Автори:

А.В. Борисенко - завідувач кафедрою терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор

Л.Ф. Сідельникова - доцент кафедри  терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

М.Ю. Антоненко - доцент кафедри  терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, доцент

Ю.Г. Коленко - доцент кафедри  терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук

О.О. Шекера   - асистент кафедри  терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук

Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) /   А.В. Борисенко,  Л.Ф. Сідельникова, М.Ю. Антоненко,   Ю.Г. Коленко,   О.О. Шекера. - Київ, 2011. - 512 с. Бібліогр.: С.510-512.

ISBN 978-966-460-038-9

В навчальному посібнику наведені основні розділи стоматологічної дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології" відповідно до програми викладання в рамках кредитно-модульної системи. Навчальний посібник складається з методичних рекомендацій до кожного практичного заняття, де приведені основні питання, тести різних рівнів, ситуаційні задачі, алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій. В рубриці "Зміст теми заняття" розглянуті питання організації і оснащення стоматологічного кабінету, топографічна анатомія і гістологічна будова тканин зубів, принципи препарування і пломбування каріозних порожнин I-V класів, пломбувальні матеріали для тимчасових і постійних пломб і методики їх застосування; велику увагу приділено сучасним засобам і методам ендодонтологічного лікування зубів.

Видання призначено для викладачів і студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, в яких вивчається дисципліна "Пропедевтика терапевтичної стоматології".