УКРАЇНА. БІОГРАФІЧНА СТАТТЯ ПРО НАУКОВЦЯ

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України

БІОГРАФІЧНА СТАТТЯ ПРО НАУКОВЦЯ

 

1.      Прізвище, ім’я, по батькові.

Шекера Олег Григорович

2.      Місце народження (село, місто, якого району й області за тодішнім і сучасним адміністративно-територіальним поділом).

м. Прилуки Чернігівської області (Україна)

3.      Якщо має в родині (батьки, брати, сестри, подружжя) відомих митців, науковців, громадських, політичних і заслужених  діячів, то вказати на родинні стосунки.

Батько - Григорій Кіндратович Шекера, Повний кавалер ордена Слави

4.      Фах та рід діяльності

спеціалізація - загальна практика-сімейна медицина, управління охороною здоров’я

лікар вищої категорії

полковник медичної служби запасу

Працює в Національному медичному університеті імені  О.О. Богомольця

Президент Міжнародної громадської організації – Міжнародної асоціації «Здоров’я суспільства»

5.      Освіта: який і коли вищий навчальний заклад закінчив чи де навчався (роки). Подавати тодішню і теперішню назву та місцезнаходження закладу.

ОСВІТА

Вища медична, вища військова, вища з державного управління

2001–2004 рр.

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

вища з державного управління

2001 р.

Інститут міжнародного гуманітарного права, м. Сан Ремо, Італія

 

1999–2000 рр.

Національна Академія оборони України (Національний університет оборони України), м. Київ, Україна

 

1989–1991 рр.

Військово-медична академія, м. Ленінград (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація)

вища військова

1976–1978 рр.

Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті, м. Куйбишев (м. Самара, Російська Федерація)

вища медична

1972–1976 рр.

Харківський медичний інститут (Харківський медичний університет), м. Харків, Україна

6.      Наукові ступені і звання (вказати рік отримання)

Кандидат медичних наук – 1996 р.

Доктор медичних наук – 2010 р.

Доцент – 2000 р.

професор - 2014 р.

7.      Почесні звання (вказати рік отримання), премії (вказати рік отримання та назву установи, що присуджує премію) - немає

8.      Академічне звання (якщо є) та рік отримання - немає

9.   Стисла характеристика діяльності, основні напрями наукових досліджень, здобутки.

Шекера Олег Григорович народився в м. Прилуки Чернігівської області. З 1972 р. навчався в Харківському медичному інституті, а потім перевівся до Військово-медичного факультету при Куйбишевському медичному інституті, який закінчив в 1978 р. Після закінчення Військово-медичного факультету проходив службу на посадах начальника медичної служби частин та з’єднань. З 1984-1986 рр. проходив службу в Групі радянських військ в Афганістані на посаді начальника медичної служби з’єднання, де організовував і надавав медичну допомогу військовослужбовцям під час бойових дій та займався ліквідацією спалахів інфекційних хвороб (холери, вірусних гепатитів, черевного тифу, дизентерії, малярії) (відзначений державними нагородами). З 1986 по 1989 рр. проходив службу на посаді начальника медичної служби з’єднання в Групі радянських військ в Німеччині. 

З 1989–1991 рр. навчався у Військово-медичній академії імені С. М. Кірова (Ленінград). З 1991–1994 рр. працював в Українському державному медичному університеті імені О.О. Богомольця викладачем кафедри військової медицини. У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: “Наукове обґрунтування організаційно-функціональної структури та діяльності мобільного комплексу медицини катастроф при надзвичайних ситуаціях”.

Докторська дисертація була захищена у 2010 р. за темою «Обґрунтування системи медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах впливу соціально-економічних та медико-демографічних чинників».

  

Захист докторської дисертації (президія – зліва на право – докторант О. Г. Шекера, секретар спеціалізованої ради проф. В. Г. Войцеховський, голова спеціалізованої ради – Академік АМН України, член-кор. АПН України В.Ф. Москаленко, заступник голови спеціалізованої ради академік НАН України, член-кор. АМН України В.П. Широбоков).

З 1994–2002 рр. проходив службу в Українській військово-медичній академії на посадах начальника відділу наукової медичної інформації, заступника начальника кафедри, начальника кафедри організації медичного забезпечення збройних сил, заступника начальника Академії з наукової роботи – начальника наукового центру. У 2004 р. закінчив Національну академію державного управління при Президентові України (за спеціальністю – державне управління, магістр державного управління).

Звільнився з лав Збройних Сил України в грудні 2002 р.

З 2002–2005 рр. працював провідним науковим співробітником Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

З 2005 р. доцент Українського тренінгового центру сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

 

Навчальна група Українського тренінгового центру сімейної медицини

Пріоритетні напрямки наукових досліджень:

1. Іноваційні проекти в охороні здоров’я

2. Менеджмент охорони здоров’я

3. Медичне страхування

4. Сімейна медицина

5. Медицина катастроф

В останні роки досліджував проблеми функціонування систем охорони здоров'я різних країн та збройних сил.

Має більше 155 наукових публікацій, з них 2 монографії та 1 інформаційно-аналітичний збірник.

 10.   Основні опубліковані праці (4–—6 назв мовою оригіналу) із зазначенням співавторів, року, місця видання та кількості сторінок.

Монографії

1. Шекера О. Г. Соціально-економічні аспекти формування системи медичного забезпечення Збройних Сил України: монографія / О. Г. Шекера. – К. : ЕКМО. – 2006. –274 с.

2. Москаленко В. Ф. Медико-демографічні аспекти комплектування Збройних Сил України : монографія / В. Ф. Москаленко, О. Г. Шекера. – К. : ЕКМО. – 2007. – 184 с.

Інформаційно-аналітичний збірник

3. Москаленко В. Ф. Медичне страхування – актуальна проблема військової медицини: стан і перспективи: інформаційно-аналітичний збірник / В. Ф. Москаленко, О. Г. Шекера – К. : ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ЕКМО. – 2008. – 330 с.

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

4. Білий В. Я. Загальний погляд на проблему впровадження медичного електронного паспорта громадянина України в збройних силах / В. Я. Білий, О. Г. Шекера, О. П. Мінцер // Військова медицина України. – 2002. – № 2. – С. 6–11.

5. Москаленко В. Ф. Реалії та перспективи фінансування медичної служби Збройних Сил України / В. Ф. Москаленко, О. Г. Шекера // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 2. – С. 54–61.

6. Шекера О. Г. Концептуальні положення реформування медичного забезпечення Збройних Сил України / О. Г. Шекера // Проблеми військової охорони здоров’я : збірник наукових праць [за ред. В. Я. Білого]. – К. : УВМА. – 2006. – вип. 16. – С. 324–332.

7. Шекера О. Г. Перспективи збереження та укріплення здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України / О. Г. Шекера, П. М. Яблонський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2008. – № 3. – С. 31–38.

11.   Публікації про нього (неї) (назвати автора, видання, місце, вказати номер, рік тощо) - немає

12.   Особа, за підписом якої можна подати статтю в Енциклопедії та її координати.

ЖЕЛЕЗНЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України