УКРАЇНА. Перше засідання Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я України

21.11.2011 

До уваги членів Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України! Повідомляємо вас, що відповідно до рішення Робочої групи, перше засідання Громадської Ради при МОЗ України відбудеться 28 листопада 2011 року з 16.00 до 18.00 у великому конференц-залі МОЗ України, м. Київ, вул. Грушевського 7. Початок реєстрації о 15.00. Учасникам засідання необхідно при собі мати посвідчення особи. 

Порядок денний засідання: 

1. Звіт Робочої групи з підготовки першого засідання Громадської Ради.

2. Обрання Лічильної комісії першого засідання Громадської Ради.

3. Затвердження порядку денного засідання Громадської Ради.

4. Обрання Голови Громадської Ради при МОЗ України.

5. Затвердження Положення про Громадську Раду при МОЗ України (проект додається на 13 аркушах).

6. Затвердження Регламенту Громадської Ради при МОЗ України (проект додається на 18 аркушах).

7. Затвердження принципів формування Структури Громадської Ради при МОЗ України (проект додається на 1 аркуші).

8. Обрання членів Секретаріату Громадської Ради при МОЗ України.

9. Обрання заступників Голови Громадської Ради при МОЗ України.

10. Різне.

Пропозиції до проектів Положення, Регламенту та Структури приймаються до 18.00 24.11.2011р. Довідки за телефоном 044-253-4932, або електронною поштою Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Громадською Радою
при Міністерстві охорони здоров'я України
Протокол №4 від "14" березня 2006 року
Голова Ради _____(підпис)_____ О. Мусій

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську Раду
при Міністерстві охорони здоров'я України

Преамбула

Підставою для створення та діяльності Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я України (надалі - Громадська Рада) є положення нормативно-правових актів України, спрямованих на створення сприятливих умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, утвердження в Україні народовладдя і громадянського суспільства. 

Положення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України (надалі - Положення) укладене на підставі ст. 38, 40, 64, 68 Конституції України; ст. 6, пункти е, є, ж, ї; ст. 7, пункти г, е; ст. 13, 24, 62 та 65 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801-XII від 19.11.1992р.; ст. 5 та 7 Закону України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності" № 2407-III від 17.05.2001р.; ст. 4, 5, 6, 9 та 22 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-IV від 11.09.2003р.; ст. 7 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" № 1775-ІІІ від 01.06.2000р.; укази Президента України: „Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України" № 1313/2000 від 07.12.2000р., „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" №683/2002 від 01.08.2002р., „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції" № 175/2004 від 09.02.2004р., "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" № 854/2004 від 31.07.2004 р.; постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „Здоров'я нації" на 2002-2011 роки" № 14 від 10.01.2002р., "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" № 1378 від 15.10.2004р. і „Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" №215 від 01.03.2006р. та Резолюція Всеукраїнської Конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку галузі охорони здоров'я в нових політико-економічних умовах. Соціальний захист медичних працівників" від 17.12.2004р.


1. Загальні положення

1.1. Громадська Рада є постійно діючим центральним громадським колегіальним консультативно-дорадчим і наглядово-експертним органом, що має сприяти забезпеченню оптимального балансу потреб та інтересів населення і держави, пацієнтів і медичного персоналу, органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я і недержавних організацій з метою забезпечення здорового способу життя населення, запобігання захворюваності, інвалідності та передчасній смертності, доступності, належної якості й ефективності надання кваліфікованої медичної допомоги, захисту прав пацієнтів і медичних працівників, а також ефективного функціонування системи охорони здоров'я та доцільного використання коштів, урахування думки громадськості під час підготовки та організації виконання рішень і здійснення належного громадського контролю за діяльністю Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров'я. 
1.2. Громадська Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рекомендаціями ВООЗ, цим Положенням, а також своїми рішеннями. 
1.3. Громадська Рада здійснює свою діяльність на засадах: патріотизму, порядності та моральності, рівноправності, об'єктивності і неупередженості, відкритості та прозорості, добровільності та професіоналізму, законності і гласності, активної співпраці із засобами масової інформації. 
1.4. Місцезнаходження Громадської Ради: 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 7, МОЗ України 

2. Формування і склад Громадської Ради 

2.1. До складу Громадської Ради, громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управліннях і місцевих органах та закладах охорони здоров'я входять представники медичних громадських організацій, професійних спілок, громадських організацій, зайнятих у сфері створення, виробництва і реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення, немедичних громадських організацій, релігійних, благодійних організацій та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, навчальних закладів, освітніх центрів, за умови, що вищеперелічені особи є дотичними до сфери охорони здоров'я і зацікавленими у розв'язанні проблем у цій галузі. Організації, які мають своє представництво в Громадській Раді, повинні бути зареєстровані в Міністерстві юстиції України чи інших органах державної виконавчої влади у встановленому законом порядку та мати статус всеукраїнських або міжнародних, якщо інше не буде визнано за доцільне рішенням Громадської Ради, прийнятим не менш як двома третинами голосів її членів. Організації, які мають своє представництво в громадських (наглядових) радах при МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управліннях і місцевих органах та закладах охорони здоров'я, повинні мати відповідний територіальний статус.
- Координуючим органом громадських лікарських об'єднань для розв'язання різноманітних питань професійної діяльності, формування Громадської Ради та виразником інтересів лікарів є Всеукраїнське лікарське товариство. 

2.3. Квота представництва у Громадській Раді, громадських (наглядових) радах - один представник від однієї організації, якщо інше не буде визнано за доцільне рішенням Громадської Ради, громадських (наглядових) рад прийнятим не менш як двома третинами голосів усіх її членів. Організації, які мають своє представництво у Громадській Раді, громадських (наглядових) радах повинні кожні два роки у письмовому вигляді підтверджувати повноваження делегованих ними представників.

2.4. З метою забезпечення незалежності Громадської Ради, громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управліннях і місцевих органах охорони здоров'я від впливу адміністративного ресурсу її членами не можуть бути: Міністр охорони здоров'я України, його заступники, керівники підрозділів та інші працівники МОЗ України, керівники та їх заступники органів охорони здоров'я на регіональному та місцевому рівні. Вказані особи, а також керівники та їх заступники закладів охорони здоров'я відповідно не можуть бути членами громадських (наглядових) рад при закладах охорони здоров'я. Вищезазначені особи можуть брати участь у роботі Громадської Ради, громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управліннях і місцевих органах та закладах охорони здоров'я з правом дорадчого голосу.

2.5. Для створення Громадської Ради, громадських (наглядових) рад до відповідного органу чи закладу охорони здоров'я представники зацікавлених громадських та інших недержавних організацій, у кількості не менше трьох, направляють відповідний протокол свого засідання з викладеною ініціативою. Ці організації вважаються засновниками. Створення Громадської Ради, громадських (наглядових) рад оформлюється наказом керівника відповідного органу чи закладу охорони здоров'я.

2.6. Громадська Рада функціонує на принципах самоврядності. Прийняття та виключення зі складу Громадської Ради є компетенцією самої Громадської Ради. Про зміни у своєму складі Громадська Рада, громадські (наглядові) ради повідомляють відповідного керівника органу (закладу) охорони здоров'я у письмовому вигляді протягом 10 (десяти) робочих днів від дати прийняття Громадською Радою, громадськими (наглядовими) радами рішення про такі зміни.

2.7. Прийняття у члени Громадської Ради здійснюється на підставі таких документів:

- заяви організації із зазначенням мети і завдань членства у Громадській Раді;
- витягу з протоколу засідання керівного органу організації у якому зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, делегованої представником від такої організації у Громадську Раду; 
- копії Статуту організації засвідченої власною печаткою; 
- копії Свідоцтва про державну реєстрацію організації засвідченої власною печаткою. 
Після надання усіх необхідних документів представник набуває статусу кандидата у члени Громадської Ради. У разі активної участі кандидата у роботі Громадської Ради протягом трьох засідань Громадської Ради поспіль та в період між ними питання про його членство у Громадській Раді вирішується голосуванням. Рішення про прийом представників організацій приймається простою більшістю голосів усіх членів Громадської Ради шляхом відкритого голосування. 

2.8. Виключення зі складу Громадської Ради здійснюється у разі:
2.8.1. неучасті у трьох і більше поспіль засіданнях Громадської Ради без поважної причини; 
2.8.2. порушення інших, ніж зазначено вище, обов'язків члена Громадської Ради, передбачених цим Положенням; 
2.8.3. відкликання організацією, яка делегувала свого представника до Громадської Ради; 
2.8.4. відсутності письмового підтвердження, кожні два роки, повноважень делегованого організацією представника; 
2.8.5. ліквідації організації яка делегувала свого представника до Громадської Ради; 
2.8.6. власного бажання. 
2.9. Рішення про припинення членства у Громадській Раді з причин, зазначених у п.2.8.2. цього Положення приймається простою більшістю голосів усіх членів Громадської Ради шляхом відкритого голосування. З причин, зазначених у п.п.2.8.1., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6. цього Положення та у випадку набуття членом Громадської Ради статусу зазначеного в п.2.4. цього Положення членство у Громадській Раді припиняється автоматично. 
2.10. Виключені зі складу Громадської Ради члени мають право на вступ до неї на загальних підставах. 
2.11. Громадська Рада реорганізується чи ліквідується відповідною Постановою Кабінету Міністрів України, за рішенням самої Громадської Ради (при умові підтримки цього рішення усіма засновниками, членами Громадської Ради на момент прийняття рішення) або за рішенням суду. 

3. Мета, завдання і функції Громадської Ради

3.1. Головною метою діяльності Громадської Ради є реалізація конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами та у формуванні політики і стратегії у сфері охорони здоров'я, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров'я, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в їхній діяльності, розв'язанні актуальних проблем галузі, сприянні підвищенню доступності, якості та ефективності медичної допомоги, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами, здійсненні контролю і вдосконалення управління системою охорони здоров'я, вивченні й оприлюдненні потреб медичних працівників та населення, вільному та об'єктивному висвітленні зазначених проблем і процесів у засобах масової інформації. 
3.2. Для досягнення цієї мети Громадська Рада здійснює: 
3.2.1. експертизу, аналіз та оцінку планів роботи МОЗ України, проектів національних, державних і регіональних програм та нормативно-правових актів у галузі охорони здоров'я, моніторинг та оцінку їх виконання; 
3.2.2. експертизу, аналіз та оцінку звітів про діяльність МОЗ України та його підрозділів, органів і закладів охорони здоров'я та використання ними бюджетних коштів; 
3.2.3. організацію громадського контролю за своєчасним та доцільним виконанням органами державної влади бюджетного фінансування галузі охорони здоров'я з бюджетів усіх рівнів; 
3.2.4. громадський контроль за діяльністю МОЗ України та його підрозділів, органів і закладів охорони здоров'я, розробку системних пропозицій щодо реформування системи охорони здоров'я, спрямованих на максимальне і всебічне забезпечення потреб громадян та раціональне використання наявних ресурсів; 
3.2.5. розгляд питань з удосконалення організації охорони здоров'я, поліпшення надання медичної допомоги, оптимізації структури та функцій МОЗ України, МОЗ АР Крим, їх підрозділів, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров'я; 
3.2.6. громадський контроль за дотриманням принципів законності, прав пацієнтів і медичних працівників, етичних норм у діяльності органів і закладів охорони здоров'я; 
3.2.7. розгляд надісланих до неї звернень, скарг та пропозицій, а також публікацій у засобах масової інформації; 
3.2.8. визначення форм та забезпечення консультацій з громадськістю, організацію та участь у проведенні публічних громадських обговорень (безпосередня форма) та вивченні громадської думки (опосередкована форма) про стан здоров'я населення, діяльність органів і закладів охорони здоров'я, доступність, якість та ефективність медичної допомоги і забезпечення їх висвітлення в засобах масової інформації; 
3.2.9. організацію та проведення громадської експертизи проектів законодавчих актів державних органів, пов'язаних з питаннями охорони здоров'я; 
3.2.10. представництво інтересів громадськості у сфері управління охороною здоров'я та захист їх в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах і в організаціях різних форм власності; 
3.2.11. звернення до органів і закладів охорони здоров'я, інших установ, підприємств, громадських організацій, засобів масової інформації, окремих осіб з питань, що входять до її компетенції; 
3.2.12. взаємодію і співпрацю з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, окремими особами у розв'язанні проблем охорони здоров'я; 
3.2.13. систематичне інформування громадськості про стан здоров'я населення, діяльність самої Громадської Ради, МОЗ України, органів і закладів охорони здоров'я; 
3.2.14. здійснення методичного керівництва та надання консультативної допомоги громадським (наглядовим) радам при інших органах і закладах охорони здоров'я; 
3.2.15. опрацювання та узагальнення пропозицій громадськості після обговорення та проведення експертиз з метою їх подання органам виконавчої влади; 
3.2.16. формування свідомого ставлення кожного громадянина, всієї нації й держави до проблеми збереження та поліпшення здоров'я; 
3.2.17. ініціювання, за необхідності, перегляду раніше прийнятих рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, МОЗ України, органів і закладів охорони здоров'я у разі незадоволення громадянами їхньою роботою та цими рішеннями; 
3.2.18. розвиток і організацію обміну міжнародним досвідом та співробітництвом з питань організації охорони здоров'я, діяльності громадських медичних організацій і їх взаємодії з органами влади; 
3.2.19. організацію та проведення конгресів, з'їздів, конференцій, симпозіумів, „круглих столів", навчальних програм, прес-конференцій, виставок, виступів у засобах масової інформації тощо, з питань, які входять до компетенції Громадської Ради; 
3.2.20. розроблення і оприлюднення пропозицій щодо адаптації законодавства України з питань регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров'я до законодавства Європейського Союзу та світових стандартів; 
3.2.21. участь у процесі формування політики у сфері охорони навколишнього середовища; 
3.2.22. ініціювання проектів щодо поліпшення функціонування системи охорони здоров'я в Україні та подання їх на розгляд органами законодавчої та виконавчої влади. 
3.3. За дорученням Громадської Ради її члени беруть участь: 
3.3.1. в обґрунтуванні політики і стратегії у сфері охорони здоров'я; 
3.3.2. в опрацюванні пропозицій і програм (у тому числі цільових), спрямованих на вдосконалення організації охорони здоров'я та кадрової політики, поліпшення надання медичної допомоги, підвищення ефективності роботи МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів та закладів охорони здоров'я; 
3.3.3. у підготовці та проведенні тендерів на закупівлю медикаментів, медичної апаратури та інструментарію, санітарного транспорту й обладнання для закладів охорони здоров'я, які проводяться органами державної влади і місцевого самоврядування, медичними установами з правом вивчення і незалежної експертної оцінки техніко-економічного обґрунтування використання бюджетних коштів; 
3.3.4. у наданні рекомендацій щодо встановлення порядку розподілу гуманітарної допомоги, грантів, спонсорських коштів, подарунків та інших видів позабюджетних надходжень фінансових та матеріальних ресурсів; 
3.3.5. у роботі органів з акредитації медичних закладів, ліцензування медичної та фармацевтичної діяльності, атестації медичних працівників закладів усіх форм власності; 
3.3.6. у роботі приймальних та екзаменаційних комісій медичних навчальних закладів усіх форм власності, Вищої атестаційної комісії. 
3.4. Доручення, вказане у п. 3.3. цього Положення, оформлюється на бланку Громадської Ради, за підписом Голови Громадської Ради. 

4. Керівництво Громадської Ради

4.1. Громадську Раду очолює Голова, який обирається членами Громадської Ради зі складу Громадської Ради шляхом відкритого голосування терміном на 2 роки. 
4.2. Голова Громадської Ради є повноправним членом Колегії МОЗ України 
4.3. Голова Громадської Ради організовує та керує діяльністю Громадської Ради, розробляє порядок денний засідань, скликає та головує на засіданнях, представляє Громадську Раду в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організаціях, установах, на підприємствах і в закладах різних форм власності, засобах масової інформації, підписує рішення Громадської Ради та інші офіційні документи, доповідає клопотання на прийомі у Міністра охорони здоров'я України, інших посадових осіб МОЗ України тощо. 
4.4. Голова Громадської Ради може мати заступників, які обираються за його поданням членами Громадської Ради зі складу Громадської Ради шляхом відкритого голосування на час каденції Голови Громадської Ради. 
4.5. Голова Громадської Ради, його заступники та голови постійних комісій становлять Президію Громадської Ради. 
4.6. Члени Президії Громадської Ради можуть бути Радниками Міністра охорони здоров'я України на громадських засадах. 
4.7. Члени Президії Громадської Ради забезпечують підготовку засідань Громадської Ради, виконання рішень Громадської Ради та інших функцій, покладених на них Громадською Радою. 

5. Організація роботи Громадської Ради 

5.1. Громадська Рада здійснює свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Планування роботи здійснюється на основі пропозицій членів Громадської Ради. Поточне планування діяльності Громадської Ради здійснюється Головою та членами Президії Громадської Ради. 
5.2. Формою роботи Громадської Ради є засідання, які скликаються Головою за планом чи за потребою, але не рідше одного разу на 3 місяці. Члени Громадської Ради повідомляються про засідання та пропонований порядок денний не пізніше ніж за п'ять робочих днів. 
5.3. Члени Громадської Ради беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Громадської Ради не може бути присутнім на засіданні з поважних причин, за погодженням з Головою Громадської Ради, замість нього у засіданні може брати участь інший представник, надавши відповідне письмове доручення організації. 
5.4. Засідання Громадської Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Під час засідання ведеться Протокол засідання Громадської Ради. 
5.5. Позачергове засідання може бути скликане на вимогу не менш як третини членів Громадської Ради. 
5.6. Рішення Громадської Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів відкритим голосуванням, крім випадків, передбачених цим Положенням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
5.7. Витяг із протоколу засідання Громадської Ради у десятиденний строк подається до МОЗ України, керівникові іншого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємств та організацій, яких стосується рішення Громадської Ради. 
5.8. Громадська Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання. 
5.9. Для роботи з окремих напрямків діяльності можуть формуватися постійні або тимчасові комісії в складі Громадської Ради, які проводять свої засідання не рідше одного разу на 3 місяці. 
5.10. Для оперативного розв'язання поточних питань Громадська Рада може утворювати робочі та експертні групи. Стандартом діяльності постійних і тимчасових комісій, робочих та експертних груп є проведення широких обговорень проблем із залученням усіх зацікавлених осіб. 
5.11. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська Рада може утворювати робочий орган - Секретаріат, кількісний склад, повноваження та порядок роботи якого визначаються рішеннями Громадської Ради. Секретаріат веде протоколи засідань, листування, готує проекти рішень та іншу документацію. 
5.12. На засідання Громадської Ради можуть запрошуватися залежно від характеру питань, що розглядаються, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також окремі громадяни. 
5.13. Члени Громадської Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 
5.14. Президія Громадської Ради та Секретаріат можуть здійснювати свою діяльність на оплатній основі. 
5.15. МОЗ України здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Громадської Ради та відповідно надає їй приміщення для роботи, необхідне обладнання та інвентар, засоби зв'язку, створює необхідні умови для її діяльності, а також забезпечує необхідне фінансування витрат за попередньо укладеною угодою. 
5.16. З метою забезпечення діяльності передбаченої цим Положенням Громадська Рада може ініціювати укладання договорів з органами виконавчої влади, дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами, об'єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу для проведення фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу оцінок різних соціальних груп, наукових досліджень та публікацій, доповідей, виступів. 
5.17. Під час проведення консультацій з громадськістю органи виконавчої влади забезпечують її інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з питань, пов'язаних з проведенням консультацій. 
5.18. Витрати на утримання Громадської Ради визначаються окремою статтею у відповідному бюджеті. 
5.19. Громадська Рада може здійснювати певні види своєї діяльності за рахунок експертної та технічної допомоги або грантів від міжнародних та українських організацій і фондів, донорських установ тощо. 
5.20. Громадська Рада має бланк із своїм найменуванням. 

6. Права Громадської Ради та її членів:

6.1. Громадська Рада як постійний центральний громадський колегіальний консультативно-дорадчий і наглядово-експертний орган має право:
6.1.1. отримувати від МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я різних форм власності, органів державної влади і місцевого самоврядування інформацію щодо їх діяльності, накази, рішення, документи та їхні проекти, які стосуються сфери компетенції Громадської Ради та реалізації політики у сфері охорони здоров'я, організації медичної допомоги населенню з метою їх експертизи, аналізу, оцінки тощо; 
6.1.2. отримувати на свої запити і звернення відповідь по суті у терміни згідно із діючим законодавством; 
6.1.3. розраховувати на врахування МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласними та прирівняними до них і місцевими органами охорони здоров'я, закладами охорони здоров'я різних форм власності, органами державної влади і місцевого самоврядування зауважень та пропозицій Громадської Ради, а в разі відмови - на надання письмового аргументованого пояснення; 
6.1.4. залучати до роботи представників та спеціалістів МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органів охорони здоров'я, органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також експертів і консультантів вітчизняних та міжнародних організацій; 
6.1.5. за потреби і в межах своєї компетенції направляти до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МОЗ України, інших органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я пропозиції щодо внесення змін до законодавства, нормативно-правових актів тощо; 
6.1.6. надавати МОЗ України, іншим органам державної влади і місцевого самоврядування пропозиції щодо бюджетного фінансування галузі охорони здоров'я, використання бюджетних коштів, інших матеріальних ресурсів тощо; 
6.1.7. брати участь у роботі приймальних та екзаменаційних комісій медичних навчальних закладів усіх форм власності, Вищої атестаційної комісії, органів з акредитації медичних закладів, ліцензування медичної та фармацевтичної діяльності, атестації медичних працівників закладів усіх форм власності; 
6.1.8. отримувати від МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них управлінь і місцевих органів та закладів охорони здоров'я, органів державної влади і місцевого самоврядування сприяння у виконанні своєї, мети, завдань і функцій; 
6.1.9. отримувати фінансування, майно, технічне забезпечення тощо, необхідні для виконання своєї мети, завдань і функцій; 
6.1.10. оприлюднювати звіти та інформацію про свою роботу в засобах масової інформації; 
6.1.11. висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації МОЗ України; 
6.1.12. приймати локальні нормативні акти з питань своєї діяльності. 

6.2. Члени Президії Громадської Ради мають право брати участь у роботі Колегії МОЗ України і апаратних нарадах.

6.3. Члени Громадської Ради мають право:
6.3.1. брати участь у засіданнях Громадської Ради та у її роботі, здійснюваній в інших формах (у комісіях, робочих групах тощо) відповідно до цього Положення; 
6.3.2. на виконання завдань Громадської Ради доповідати клопотання на прийомі у посадових осіб МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласних та прирівняних до них і місцевих органах та закладах охорони здоров'я різних форм власності; 
6.3.3. на виконання завдань Громадської Ради відвідувати підрозділи МОЗ України, МОЗ АР Крим, обласні та прирівняні до них і місцеві органи та заклади охорони здоров'я різних форм власності, знайомитися з документами та діяльністю; 
6.3.4. отримувати від МОЗ України, інших органів державної влади і місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також від Громадської Ради інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків як члена Громадської Ради; 
6.3.5. отримувати від МОЗ України та Громадської Ради сприяння у виконанні своїх обов'язків як члена Громадської Ради; 
6.3.6. висловлювати свою позицію з питань, що стосуються сфери діяльності Громадської Ради, на засіданнях Громадської Ради, утворених нею комісій, робочих груп, на семінарах, конференціях тощо; 
6.3.7. у разі своєї незгоди з рішенням, прийнятим Громадською Радою, викласти окрему думку, яка заноситься до протоколу відповідного засідання Громадської Ради; 
6.3.8. сприяти розв'язанню проблем у сфері охорони здоров'я у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством. 

7. Обов'язки та відповідальність членів Громадської Ради

7.1. Керуватися у своїй діяльності нормативними актами, зазначеними у п. 1.2. цього Положення. 
7.2. Дотримуватися приписів, викладених у цьому Положенні. 
7.3. Відвідувати засідання Громадської Ради, брати активну участь в усіх формах роботи Громадської Ради. 
7.4. Утримуватися від дій, які можуть спричинити шкоду Громадській Раді. 
7.5. У разі порушення своїх обов'язків членові Громадської Ради, винному у такому порушенні, може бути оголошена догана. У разі грубого та/або систематичного порушення членом Громадської Ради своїх обов'язків він може бути виключеним зі складу Громадської Ради у порядку, передбаченому п.п.2.8. та 2.9. цього Положення. 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Громадської Ради, прийнятим кваліфікованою більшістю голосів усіх її членів. 
8.2. Громадська Рада є координаційним та методичним органом для громадських (наглядових) рад при МОЗ АР Крим, обласних і прирівняних до них управліннях, місцевих органах та закладах охорони здоров'я. 
8.3. Це Положення є типовим для укладання положень про громадські (наглядові) ради при МОЗ АР Крим, обласних і прирівняних до них управліннях, місцевих органах та закладах охорони здоров'я. Приписи вищезазначених положень не повинні суперечити цьому Положенню.