РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН. Міністерство охорони здоров'я Республіки Узбекистан

 

Міністр охорони здоров'я Республіки Узбекистан

Ікрамов Адхам Ільхамович
доктор медичних наук

Міністерство охорони здоров'я Республіки Узбекистан (далі по тексту Міністерство) є центральним органом державного управління охороною здоров'я і в своїй діяльності підпорядковується Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан.

Міністерство здійснює свою роботу у взаємодії з іншими органами державного управління, органами виконавчої влади Республіки Каракалпакстан, областей, м. Ташкента та громадськими організаціями.

 У своїй діяльності Міністерство керується Конституцією Республіки Узбекистан, законами та іншими актами Олій Мажліса Республіки Узбекистан, указами та розпорядженнями Президента Республіки Узбекистан, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів, іншими законодавчими актами, а також міжнародними договорами Республіки Узбекистан з питань охорони здоров'я та цим Положенням.

Нормативно-правові акти Міністерства, що видаються в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання державними органами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадськими об'єднаннями та фізичними особами на території Республіки Узбекистан.

Міністерство охорони здоров'я Республіки Узбекистан, Міністерство охорони здоров'я Республіки Каракалпакстан, органи управління охороною здоров'я областей, міста Ташкента, їх підрозділи в містах і районах становлять єдину систему органів управління охороною здоров'я республіки.

Міністерство є юридичною особою, має на правах оперативного управління відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба Республіки Узбекистан і зі своїм найменуванням.

http://www.minzdrav.uz/site2/ministry/information.php