ЗДОРОВ'Я. ТУРКМЕНІСТАН. Здорове харчування - здоров'я народу Туркменістану

Закон «Про охорону здоров'я громадян» та Державна програма «Здоров'я» є основою медико-соціальної політики Туркменістану, повноцінна реалізація якої неможлива без забезпечення здорового харчування населення. Особлива турбота про здоров'я підростаючого покоління знайшла відображення в Законі Туркменістану «Про захист та пропаганді грудного вигодовування і вимогах до продуктів дитячого харчування» (2009 р.).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі 60% усіх причин смертності безпосередньо пов'язані з неправильним харчуванням, а 75-80% екологічно шкідливих речовин потрапляють в організм людини з харчовими продуктами. Практично всі медико-демографічні показники, включаючи поширеність неінфекційних та інфекційних захворювань, стійкість до негативних факторів зовнішнього середовища, психоемоційні навантаження, рівень розвитку конкурентоспроможних продуктивних сил, соціально-економічний статус госудаpства і його національна безпека головним чином визначаються станом харчування населення.
Туркменістан став першим в СНД і четвертою у світі державою, що отримала міжнародний сертифікат про досягнення універсальної йодизації солі відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів. У країні також збагачується пшеничне борошно залізом і фолієвою кислотою, що розширює можливості в активній боротьбі з найбільш широко поширеними формами дефіциту мікропіщевих речовин.
Важливим є і вирішення проблеми безпеки продуктів харчування. Сьогодні необхідно повномасштабно втілити в життя положення Закону Туркменістану «Про якість та безпеку харчових продуктів», провести гармонізацію госудаpственной стандартів та інших нормативних документів з відповідними міжнародними директивами і стандартами.
Створення на всіх рівнях ефективної системи здорового харчування має кардинально змінити медико-демографічну ситуацію, створити умови для формування конкурентоспроможних продуктивних сил, сталого розвитку всіх галузей економіки та інших сфер діяльності громадян країни.
У зв'язку з цим Міністерством охорони здоров'я і медичної промисловості у співпраці з іншими міністерствами та відомствами, а також міжнародними організаціями, в даний час ведеться робота над проектом національної програми «Здорове харчування - здоров'я народу Туркменістану» і планом дій щодо її реалізації. Технічну підтримку в розробці цього важливого документа надають представництво ЮНІСЕФ в Туркменістані і консультант з харчування цієї міжнародної організації, професор Ш. Тажибаєв, віце-президент Академії харчування Казахстану.
Розробляються документи передбачають ресурсне та інституційне забезпечення системи здорового харчування і безпеки харчових продуктів, сприяння здоровому початок життя шляхом поліпшення харчування дітей, вагітних і жінок репродуктивного віку, а також цілий ряд інших напрямів. У їх числі і моніторинг статусу харчування окремих соціальних груп населення та посилення ролі системи охорони здоров'я в поліпшенні якості харчування та підвищення безпеки харчових продуктів.

 http://www.ambturkm.org.ua