УКРАЇНА. Здорові діти - майбутнє нашого суспільства

 М.М. Нестеренко - директор Департаменту профілактичної медицини та валеології  Міжнародної громадської організації – міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства»

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я дає чітке визначення: “Здоров’я – це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти”.

У формуванні рівня здоров’я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику.

Як відомо, фактори, що впливають на здоров’я, можна розділити на чотири великі групи: спосіб життя; біологічні; стан навколишнього середовища; обсяг і якість медичної допомоги.

Перше місце за впливом на здоров’я населення в сучасних умовах відіграють фактори способу життя, на них припадає більше ніж 50 відсотків.

Із способом життя пов’язують такі поняття, як рівень життя (структура, рівень матеріальної забезпеченості в розрахунку на людину), якість життя (вимірювані параметри, що характеризують ступінь матеріальної забезпеченості людини), стиль життя (психологічні, індивідуальні особливості поведінки), уклад життя (національний, суспільний порядок, побут, культура).

Серед провідних факторів способу життя, що негативно впливають на здоров’я, слід назвати такі: куріння, неправильне харчування, зловживання алкоголем, шкідливі умови праці, стреси, гіподинамія, погані матеріально-побутові умови, вживання наркотиків; неміцна, неповна чи багатодітна родина; надмірний рівень урбанізації тощо. 

На другому місці за силою впливу на здоров’я є біологічні фактори (стать, вік, спадковість, конституція). На них припадає біля 20 відсотків. 

Третє місце посідають фактори навколишнього середовища (стан повітря, води, грунту, продуктів харчування, рівень радіації). Вплив цих факторів становить біля 20 відсотків.

Нарешті, суто медичні фактори – лікувально-профілактичні та санітарно-протиепідемічні заходи (щеплення проти інфекційних захворювань, якість лікування та обстеження хворих тощо) – лише на 10 відсотків визначають стан здоров’я.

З наведених даних можна зробити важливий висновок: найголовнішим напрямком зусиль по збереженню та зміцненню здоров’я населення є покращання способу життя людей і стану навколишнього середовища. 

Захистити дітей від згубного впливу пагубних звичок, сформувати у дітей негативне відношення до алкоголю, тютюну тощо ще в ранньому дитячому віці, тим самим наблизити їх до успіху, сімейного добробуту, до висот майстерності у будь-якій сфері діяльності головне завдання профілактичних програм, які здійснювали в жовтні, листопаді 2011 р. – Київська міська організації товариства тверезості та здоров’я, Міжнародна громадська організація – міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства» спільно зі службами у справах дітей  Голосіївської, Солом’янської та Деснянської районних у м. Києві державних адміністрацій.

Тiльки та держава може бачити своє майбутнє, яка здоров'я суспільства, у планi вирiшення, ставить як найголовнiшу соцiальну проблему.  

 

 

Під час занять у школі № 33 м. Києва

План роботи

04.10.2011. – Вище комерційне училище (лекції, тематичні фільми).

06.10.2011. – школа № 277 – для учнів 8«А», 8«Б», 8 «В» класів (бесіди, фільми).

18.10.2011.  – школа № 26 для учнів 6 «А», 6 «Б», 7«А», 7«Б», 8 класів були проведені лекції – бесіди та показані спеціальні ролики « Курити – не означає бути дорослим», «Обережно: наркоманія», «Бути чи пити».

20.10.2011. – школа № 74 для учнів 7«А», 7«Б», 9«А», 9«Б» проведені лекції з профілактики соціально-небезпечних, згубних звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія), надані методичні матеріали у вигляді брошур: «Обережно: пиво!», «Ваша остання сигарета!».

З 02.11. по 04.11.2011.  - школа № 277  для учнів молодшої школи 2«В», 3«В» класів були проведені по три заняття за програмою « Уроки доброчинності та здоров’я» та ще заплановано одне з їхніми батьками.