НАУКА. ЧЕХІЯ. Академія наук Чеської Республіки

 

Чеська академія наук, Прага

Академія наук Чеської Республіки (чеш. Akademie věd České republiky) - національна наукова організація Чеської Республіки, організована в 1993 році в Празі. Її попередниками були Чеське королівське наукове товариство (1790), Чеська академія наук, словесності і мистецтв (1890), Чехословацька академія наук (1952).
АН ЧР має у своєму складі 51 інститут, які розділені на 3 дослідні області та 9 секцій.

Область наук про неживу природу
1. Секція математики, фізики та інформатики
Астрономічний інститут АН ЧР
Інститут фізики АН ЧР
Інститут математики АН ЧР
Інститут інформатики АН ЧР
Інститут ядерної фізики АН ЧР
Інститут теорії інформації та теорії управління АН ЧР
2. Секція прикладної фізики
Інститут фізики матеріалів АН ЧР
Інститут фізики плазми АН ЧР
Інститут гідродинаміки АН ЧР
Інститут наукової апаратури АН ЧР
Інститут радіотехніки й електроніки АН ЧР
Інститут термомеханіки АН ЧР
3. Секція наук про Землю
Інститут теоретичної та прикладної механіки АН ЧР
Геофізичний інститут АН ЧР
Геологічний інститут АН ЧР
Інститут фізики атмосфери АН ЧР
Інститут геонікі АН ЧР
Інститут структури і механіки гірських порід АН ЧР
[Правити]
Область біологічних і хімічних наук
4. Секція хімічних наук
Інститут неорганічної хімії
Інститут хімічних процесів АН ЧР
Інститут фізичної хімії Ярослава Хейровского АН ЧР
Інститут аналітичної хімії АН ЧР
Інститут макромолекулярної хімії АН ЧР
Інститут органічної хімії і біохімії АН ЧР
5. Секція біологічних і медичних наук
Біофізичний інститут АН ЧР
Біотехнологічний інститут АН ЧР
Фізіологічний інститут АН ЧР
Мікробіологічний інститут АН ЧР
Інститут експериментальної ботаніки АН ЧР
Інститут експериментальної медицини АН ЧР
Інститут молекулярної генетики АН ЧР
Інститут фізіології та генетики тварин АН ЧР
6. Секція біолого-екологічних наук
Біологічний центр АН ЧР
Ентомологічний інститут АН ЧР
Гідробіологічний інститут АН ЧР
Паразитологічний інститут АН ЧР
Інститут молекулярної біології рослин АН ЧР
Інститут біології грунтів АН ЧР
Ботанічний інститут АН ЧР
Інститут біології хребетних АН ЧР
Інститут біологічних і екологічних систем АН ЧР
[Правити]
Область гуманітарних і суспільних наук
7. Секція соціально-економічних наук
Економічний інститут АН ЧР
Психологічний інститут АН ЧР
Соціологічний інститут АН ЧР
Інститут держави і права АН ЧР
8. Секція історичних наук
Археологічний інститут АН ЧР
Археологічний інститут АН ЧР в Брне
Історичний інститут АН ЧР
Масариком інститут - Архів АН ЧР
Інститут історії мистецтв АН ЧР
Інститут історії новітнього часу АН ЧР
9. Секція гуманітарних і філологічних наук
Етнологічний інститут АН ЧР
Філософський інститут АН ЧР
Інститут сходознавства АН ЧР
Слов'янський інститут АН ЧР
Інститут чеської літератури АН ЧР
Інститут чеської мови АН ЧР

http://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_наук_Чехии