ЗДОРОВ'Я. УЗБЕКИСТАН. ЗДОРОВ'Я НАРОДУ - ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО КРАЇНИ

За роки незалежності в Узбекистані досягнуті значні результати у сфері забезпечення виконання пріоритетних завдань щодо зміцнення здоров'я населення, вихованню фізично і духовно розвиненого молодого покоління. Як і у всіх галузях, в системі охорони здоров'я також здійснені масштабні реформи, створена структура медичного обслуговування, що відповідає світовим стандартам. Відповідно до Указу Президента від 10 листопада 1998 року була запущена Державна програма з реформування сфери охорони здоров'я в Узбекистані.

НАДІЙНА ПРАВОВА ОСНОВАЗ метою вдосконалення нормативно-правової бази системи охорони здоров'я за роки незалежності в республіці прийняті 14 законів, більше 20 Указів та постанов Президента країни, постанов Кабінету Міністрів та інших документів.

Зазначена вище, Державна програма реформування системи охорони здоров'я, розрахована на період з 1998 по 2005 роки, зробила корінний поворот у реформуванні даної сфери. Відрадно, що завдяки втіленню цієї програми в системі охорони здоров'я впроваджені передові форми і методи надання медичних послуг. Значно зміцніла база закладів первинної ланки охорони здоров'я, зокрема, сільських лікарських пунктів, досягнуто корінне поліпшення захисту материнства і дитинства, діяльності служби екстреної медичної допомоги, підготовки медичних кадрів, отримала потужний розвиток фармацевтика. У містах і селах виросли десятки нових, побудованих за типовими проектами, медичних установ, лікувальних, оздоровчих центрів. Найголовніше значення проведених реформ полягає в їх спрямованості на зміцнення здоров'я людини, на підвищення середньої тривалості життя і її якісного рівня.

Прийняті Президентом Республіки Узбекистан Указ від 19 вересня 2007 року «Про основні напрями подальшого поглиблення реформ та реалізації Державної програми розвитку охорони здоров'я» і постанову «Про заходи щодо вдосконалення організації діяльності медичних установ республіки», прийняте 2 жовтня 2007 року, також спрямовані на подальший розвиток системи охорони здоров'я, на корінні зміни в її первинній ланці районного та обласного рівня, на вдосконалення спеціалізованої допомоги, підвищення якості наданих медичних послуг. В результаті у всіх областях республіки були створені оснащені багатофункціональним медичним обладнанням і забезпечені кваліфікованими кадрами сучасні діагностичні центри.

Разом з цим, до вже наявних чотирьох спеціалізованим центрам додалося ще шість спеціалізованих науково-практичних медичних центрів, де сьогодні досвідчені фахівці виконують найскладніші операції, що відповідають сучасним світовим стандартам, рятуючи людей і продовжуючи їм життя. Це є практичним результатом проведених реформ у сфері медицини.

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ НОВОГО ТИПУ

Завдяки особливій увазі керівництва країни за роки незалежності повністю реструктуризована служба медичної допомоги. Років вісімнадцять-двадцять тому міг хто-небудь уявити собі умови, створені сьогодні в установах системи медичного обслуговування? У ті часи більшість лікувальних установ розміщувалося в пристосованих, часто вимагають капітального ремонту будівлях і приміщеннях. Зношені лікарні із застарілим устаткуванням були переповнені хворими, нестерпно очікують своєї черги до лікаря. Плачевною була ситуація в медичних установах, що іменуються в офіційних зведеннях абревіатурами ФАП, СВА, СУБ, де не вистачало кваліфікованих медичних працівників, не відповідав вимогам рівнем надання медичних послуг.

Нині конкретним і вражаючим результатом послідовно проведених за ініціативою Президента реформ є явне поліпшення якості життя наших людей, які відчули повною мірою увагу до себе з боку держави.

Переконливим прикладом цього є створення на селі сучасних сільських лікарських пунктів - СВП. За минулі роки в цілях поліпшення діяльності все 3200 пункту первинної ланки охорони здоров'я оснастили новітнім медичним обладнанням. Всі СВП повністю забезпечені засобами телефонного, стільникового та радіозв'язку. При них функціонують в загальній складності понад 770 соціальних аптек. Пункти первинної медичної допомоги повністю укомплектовані кадрами медпрацівників вищої та середньої ланки.

Таким чином, в Узбекистані замість колись існувала витратною та громіздкою п'ятиступінчастою системи сьогодні створена сучасна та ефективна, що надає медичну допомогу тільки фахівцями з вищою освітою двох ступенева система, що складається з сільської лікарської пункту та районної (міської) центральної лікарні. У результаті в республіці на сьогоднішній день створена національна модель первинної ланки охорони здоров'я.

За ініціативою Президента в національній системі охорони здоров'я створена нова унікальна система надання екстреної медичної допомоги населенню - Республіканський науковий центр екстреної медичної допомоги та його 13 обласних філій, 171 районний субфіліал. Дана допомога є доступною і безкоштовною для всіх.

В даний час службою щорічно виявляється стаціонарна медична допомога більше 635 тисяч пацієнтів і амбулаторна допомога більш одному мільйону хворим. Швидкою медичною допомогою "03" і санітарною авіацією здійснюється більш 8500000 викликів на рік.

Згідно з Постановою Президента Республіки Узбекистан від 21 травня 2009 року «Про вдосконалення діяльності системи надання швидкої медичної допомоги» в 2009-2011 роки для швидкої медичної допомоги республіки придбано близько 700 одиниць спеціалізованого автотранспорту.

Сьогодні ж для надання висококваліфікованої медичної допомоги в Республіці створено 10 спеціалізованих медичних центрів, обладнаних сучасною медичною апаратурою.

З моменту їх створення в 2004 році за сьогоднішний день введені в дію в ході реконструкції в Центрі урології стаціонарний блок, поліклініка на 250 відвідувань в Центрі кардіології, нова будівля Центру мікрохірургії ока. У центрі педіатрії ведуться роботи з будівництва нової будівлі поліклініки. У науково-практичних центрах дерматології та венерології, акушерства і гінекології, ендокринології поетапно здійснюється капітальний ремонт.

Необхідно відзначити, що з кожним роком збільшуються бюджетні кошти, що направляються для зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Зокрема, в 2009 році в рамках інвестиційної програми було виділено 9,3 млрд. сумів, у 2010 році цей показник зріс в 8,6 рази - 79,1 млрд.сумов, а в 2011 році склав 135,8 млрд. сумів.

Так, в рамках інвестиційної програми в 2010 році проведені роботи по будівництву і реконструкції в 67 регіональних і республіканських медичних установах. Незважаючи на світову фінансову кризу, згідно з інвестиційною програмою в 2011 році аналогічна робота проводиться в більш ста закладах системи охорони здоров'я. Більшість з цих об'єктів вже здані в експлуатацію і служать зміцненню здоров'я громадян.

Поява в країні нових, унікальних, оснащених сучасним обладнанням медичних установ зажадало і нових підходів до питань підготовки висококваліфікованих медичних фахівців з впровадженої сучасній системі вищої медичної освіти.

Була створена Ташкентська медична академія, і важливим нововведенням стала підготовка у вузах медичних сестер з вищою освітою. В даний час в системі Міністерства охорони здоров'я Республіки Узбекистан працюють більше 72 тисяч лікарів та близько 300 тисяч медичних працівників середньої ланки.

ЗДОРОВА МАТИ - ЗДОРОВА ДИТИНА

В Узбекистані з перших днів незалежності питання охорони материнства і дитинства виділялися як пріоритетного завдання. Одним з перших міжнародних документів, до яких приєднався Узбекистан, була Конвенція «Про права дитини», ратифікована Парламентом країни 9 грудня 1992 року. Потім це було закріплено прийняттям Закону «Про гарантії прав дитини». Символічно і те, що одним з перших орденів, заснованих в республіці, є орден «Угоди авлод учун» (За здорове покоління).

 

З метою надання спеціалізованої медичної допомоги матерям і дітям в країні створені республіканські спеціалізовані науково-практичні медичні центри педіатрії, акушерства та гінекології. У Республіці Каракалпакстан, Джизакской, Кашкадар'їнській і Наманганської областях функціонують філії центру акушерства та гінекології, у всіх регіонах дитячі багатопрофільні медичні центри, республіканський, обласні та міські перинатальні центри.

Для зниження дитячої захворюваності, раннього виявлення вроджених та спадкових захворювань у дітей, що дозволяє попередити народження дітей-інвалідів з дитинства, з 1998 року з ініціативи Президента Узбекистану реалізується Державна програма «Скринінг матері і дитини». В даний час у всіх регіонах країни створені сучасні скринінг центри, оснащені новітньою медичною апаратурою та інструментарієм.

У рамках інвестиційних проектів пологові заклади оснащені сучасною медичною апаратурою, інструментарієм, діагностичним та лабораторним обладнанням вартістю в десятки мільярдів доларів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан від 28 липня 2011 року за фінансової подержке уряду Федеративної Республіки Німеччини були залучені кредити та гранти для забезпечення сучасною медичною апаратурою та інструментарієм дитячих багатопрофільних медичних центрів, клініки Ташкентського педіатричного медичного інституту і Республіканського спеціалізованого науково-практичного медичного центру педіатрії.

У світлі ряду постанов Президента країни, спрямованих на зміцнення здоров'я матері і дитини, з червня 2009 року по теперішній час, щомісяця проводяться «Тижня оздоровлення жінок фертильного віку, дітей і дівчаток-підлітків», під час яких у всіх регіонах, і особливо важкодоступних районах , надається практична допомога з консультування та оздоровленню жінок і дітей висококваліфікованими фахівцями з провідних спеціалізованих центрів, НДІ та медичних вузів країни.

Таким чином, у всіх містах, районах і сільських лікарських пунктах республіки регулярно проводяться медичні огляди дітей і жінок фертильного віку і заходи щодо їх лікування та оздоровлення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 22 липня 2010 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення репродуктивного здоров'я матерів та дітей в сільських районах республіки" вживаються заходи щодо безкоштовного забезпечення вагітних жінок, які проживають у сільській місцевості полівітамінними комплексами. Згідно 5 річним планом щорічно більше 400 тисячх вагітних жінок забезпечуються полівітамінним комплексом. У нинішньому році сотні тисяч вагітних жінок, які проживають у сільській місцевості, вже отримали полівітамінні комплекси.

Загальновідомо, що систематичне заняття фізичною культурою і спортом зміцнює здоров'я і імунітет людини, розвиває його фізично. З урахуванням цього в Узбекистані розвитку та популяризації різних видів спорту, залученню населення до здорового способу життя приділяється величезна увага.

Як справедливо зазначив у лютому нинішнього року Президент країни Іслам Карімов у своєму виступі на черговому засіданні Опікунської ради Фонду розвитку дитячого спорту Узбекистану, тільки ті діти, які в ранньому віці регулярно займаються спортом, виростуть фізично міцними і здоровими. Це дасть можливість кожному з батьків досягти своєї мрії - виростити здорових дітей, в цілому, затвердити здоровий спосіб життя в суспільстві.

Заняття спортом з раннього віку гартують характер дитини, за допомогою участі в змаганнях у нього формуються такі якості, як стійкість і мужність, прагнення до перемоги, перш за все, перемагати себе, і створюється грунт для міцної волі. Тут мається на увазі, що поняття перемагати себе - це, насамперед, самовиховання, міцна дисципліна, позбавлення від недоліків, подолання труднощів.

Можна навести лише один приклад ефективності та корисності, здійснюваного сьогодні в Узбекистані, прилучення громадян країни до занять фізкультурою і спортом. Так, якщо в 2005 році в країні абсолютно здорові діти становили 52,7 відсотка, то в 2010 році цей показник досяг 62,6 відсотка. Якщо врахувати, що в розвинених країнах світу він складає 70-72 відсотка, то стає очевидним, що Узбекистан в цьому напрямку досяг значних темпів зростання.

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ БЛАПГОПОЛУЧІЕ - ЗАПОРУКА ПРОГРЕСУ

У результаті проведення заходів щодо забезпечення епідеміологічного благополуччя в республіці протягом ряду років не зареєстровані серед населення такі захворювання, як поліомієліт, дифтерія, правець. У 2002 році країна отримала сертифікат ВООЗ, як зона вільна від вірусу поліомієліту.

Понад 98 відсотків дітей до 2 років охоплено вакцинацією проти керованих інфекцій, що дозволило істотно зменшити випадки захворювання на кір, епідопаратітом і вірусним гепатитом. Крім того, в 2010-2011 роках проведено сім раундів Національних днів імунізації проти поліомієліту. У рамках заходів були охоплені імунізацією мільйони дітей у віці до 15 років по всій республіці і до 25 років у Сурхандарьинской області.

Особливо слід відзначити проведену в країні роботу з недопущення

розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення. В Узбекистані створено і діють Республіканський і регіональний Центри по боротьбі зі СНІДом і міжрайонні лабораторії, оснащені сучасним високотехнологічним лабораторно-діагностичним обладнанням.

У країні в останні роки відзначається стабілізація основних показників з туберкульозу. Наприклад, захворюваність їм зменшилася більш ніж на 20 відсотків порівняно з 2002 роком.

ДОСЯГНЕННЯ, ВИЗНАНІ СВІТОВИМ СПІВТОВАРИСТВОМСьогодні авторитетними міжнародними організаціями високо оцінюються успіхи, досягнуті у системі охорони здоров'я Узбекистану. У 2007 році Узбекистан увійшов до числа 4 країн, з 53 країн регіону, визначених ВООЗ для реалізації програми Європейської стратегії «Здоров'я та розвиток дітей і підлітків». Також регіональним офісом ЮНІСЕФ по країнах Східної Європи, Балтії та СНД Узбекистан визнаний регіональної моделлю з впровадження в області охорони материнства і дитинства.

З гордістю можна констатувати, що недавно Узбекистан увійшов до десятки країн-лідерів у складеному міжнародною організацією «Save the children» («Врятуємо дітей») світовому рейтингу держав, де найкраще дбають про здоров'я дітей.

У деяких, навіть розвинених країнах, послуги охорони здоров'я в значній мірі сконцентровані в містах, що ускладнює доступ до них людям із сільської місцевості. У зв'язку з цим слід особливо підкреслити, що кваліфікована лікарська допомога в Узбекистані виявляється породіллям і новонародженим в, оснащених сучасним обладнанням, пологових відділеннях всіх районних медичних об'єднань, на всіх рівнях системи охорони здоров'я. Її отримують вагітні жінки та діти, які живуть у найвіддаленіших населених пунктах країни.

В Узбекистані також успішно реалізуються закони і програми з поліпшення харчування населення - фортифікація борошна, йодування солі, підтримки і пропаганди грудного вигодовування. В результаті цього, а також надання своєчасних лікувальних і профілактичних послуг, значно знизилася поширеність йододефіциту серед населення та анемії серед жінок фертильного віку.

Є і ще один важливий фактор, який був врахований укладачами світового рейтингу. За даними ВООЗ, для того, щоб матері та діти отримували необхідне лікування, на кожні 10 тисяч населення має припадати 23 працівники охорони здоров'я. В Узбекистані це показник відповідає міжнародним стандартам не тільки в містах, але і в сільській місцевості, що забезпечує надання кваліфікованої медичної допомоги всьому населенню країни.

Результати всіх цих комплексних заходів наочно проявляються в статистиці. Так, з 1991 року материнська і дитяча смертність в країні скоротилася в 3 рази. ЮНІСЕФ визнав Узбекистан регіональної моделлю в сфері охорони материнства і дитинства. І те, що країна увійшла в десятку лідерів у рейтингу Міжнародної організації «Save the children», в черговий раз показує всьому світові, що Узбекистан - це держава, де справді дбають про здоров'я дітей, їхнє майбутнє, а значить, про майбутнє своєї країни і народу.

МІЖНАРОДНИЙ ДІАЛОГ У ТАШКЕНТІ

Такі масштабні перетворення дозволили вивести охорону здоров'я Узбекистану на якісно новий рівень розвитку, який викликає широкий інтерес у всієї світової спільноти. Підтвердженням тому є і Міжнародний симпозіум «Національна модель охорони здоров'я матері і дитини в Узбекистані:« Здорова мати-здорова дитина », який відбудеться 25-26 листопада поточного року в столиці республіки. У форумі візьмуть участь фахівці з багатьох країн світу, представники авторитетних міжнародних організацій, таких як: ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНФПА, ПРОООН та інших.

Головною метою проведення симпозіуму, присвяченого пріоритетному напрямку державної політики Узбекистану, є ознайомлення міжнародного співтовариства з досягненнями республіки в галузі охорони здоров'я населення за роки незалежності.

На заході міжнародного масштабу, вперше проведеного в Узбекистані, будуть розглянуті багато напрямків реформування національної системи охорони здоров'я. Зокрема, забезпечення рівних умов отримання первинної медико-санітарної допомоги у міській та сільській місцевості, організація і функціонування принципово нової системи надання екстреної медичної допомоги населенню, створення спеціалізованих науково-практичних медичних центрів. А також організація у всіх регіонах країни сучасних скринінг центрів і реалізація державної програми. Будуть розглянуті питання зміцнення і подальшого розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення республіки шляхом реалізації протиепідемічних заходів, а також повного охоплення населення вакцинацією і ревакцинацією проти керованих інфекцій і головне розвиток дитячого спорту, який грає важливу роль у формуванні та зміцненні здоров'я підростаючого покоління.

У рамках Міжнародного симпозіуму також планується проведення пленарного та секційних засідань за участю керівників ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНФПА, Регіонального європейського бюро ВООЗ та інших міжнародних організацій, міністерств охорони здоров'я зарубіжних країн, міжнародних експертів і всесвітньо визнаних вчених в галузі охорони здоров'я.

Завдяки особливій увазі керівництва країни, створення міцної законодавчої бази, реалізації Державної програми реформування системи охорони здоров'я в Узбекистані впроваджені передові форми і методи надання медичних послуг. Значно зміцніла база закладів первинної ланки охорони здоров'я, зокрема, сільських лікарських пунктів, досягнуто корінне поліпшення захисту материнства і дитинства, діяльності служби екстреної медичної допомоги, підготовки медичних кадрів, отримала потужний розвиток фармацевтика. У містах і селах виросли десятки нових, побудованих за типовими проектами, унікальних медичних установ, лікувальних, оздоровчих центрів.

І сьогодні конкретним і вражаючим результатом послідовно проведених за ініціативою Президента реформ є явне підвищення якості життя громадян Узбекистану, які відчули повною мірою увагу і турботу з боку держави.

Благі наміри, здійснювані на шляху до великої мети, виражені в словах «Вища цінність нашої священної Батьківщини - людина, її права та інтереси». Вони вселяють у людей впевненість у завтрашній день.

Прес-служба
Міністерства охорони здоров'я
Республіки Узбекистан.

Джерело: minzdrav.uz

http://www.med.uz/medical-news-uzbekistan/zdorove-naroda-glavnoe-bogatstvo-strany/