РОСІЯ. Всеросійська науково-практична конференція «Безперервний професійний розвиток фахівців в умовах реформування Російської освіти та охорони здоров'я»

 

 Місце проведення заходу: м. Самара (Російська Федерація)

Дата проведення: 28-29 вересня 2011 р.

 В роботі Всеросійської науково-практичної конференції, окрім представників Росії, взяли участь представники України і Чехії.

Згідно програми Всеросійської науково-практичній конференції 28.09.2011 р. відбулося пленарне засідання на якому виступив доктор медичних наук, доцент О.Г. Шекера з доповіддю «Досвід реформування медичної освіти в Україні».

 Окрім того, 28-29.09.2011 р. відбулися секційні засідання:

28.09.2011 р.

Секція 1 – засідання ради ректорів медичних і фармацевтичних ВНЗів Росії

Секція 2 – засідання Ради директорів медичних і фармацевтичних коледжів Росії

Секція 3 – безперервний професійний розвиток – основа якості медичної допомоги.

 29.09.2011 р.

Секція 1.  Актуальні проблеми розвитку вищої медичної і фармацевтичної освіти

Секція 2. Актуальні проблеми розвитку середнього професійного медичного, фармацевтичного і додаткової освіти.

 Основною метою Всеросійської науково-практичної конференції було об’єднання зусиль керівництва вищих та середніх медичних і фармацевтичних навчальних закладів Росії на ниві безперервного професійного розвитку фахівців в умовах реформування Російської освіти та охорони здоров'я, а також представлення результатів провідних науково-педагогічних фахівців в рамках наукових досліджень та досвіду їх практичної роботи.

На пленарному засіданні були представлені 2 основні доповіді, за напрямками: 1) вищої медичної і фармацевтичної освіти та 2) середньої професійної медичної, фармацевтичної і додаткової освіти.

Виступили:

1. Голова Ради ректорів медичних і фармацевтичних вузів Росії, ректор Самарського державного медичного університету, академік РАМН, професор Г.П. Котельников «Інноваційні підходи до підвищення якості в системі неперервної професійної освіти». В доповіді було зазначено, що «…забезпечити безперервність освіти - найважливіше завдання Ради ректорів медичних і фармацевтичних вузів РФ і Ради директорів середніх спеціальних медичних і фармацевтичних закладів освіти РФ».

Окрім того, в доповіді прозвучало, що сьогодні в Росії 55 освітніх установ вищої і післявузівської професійної освіти: 44 медичних; 3 фармацевтичних; 8 післявузівської освіти.

На Раді ректорів обговорюються ключові питання якості:

1) удосконалення системи управління якістю в освіті;

2) підвищення якості клінічної підготовки студентів;

3) підвищення дослідницької та інноваційної активності вузів;

4) обговорення проектів Законів про освіту та охорону здоров'я;

5) інформатизація освітнього простору;

6) Обговорення проектів Федеральної державної освітянської системи третього покоління;

7) Безперервний професійний розвиток фахівців.

Сьогодні підвищується варіабельність вузівських програм. Створені кафедри нових напрямків:

  Кафедра медичного права та біомедичної етики

  Кафедра загальної патології

  Кафедра управління якістю в охороні здоров'я

  Кафедра доказової медицини та клінічної фармакології

  Кафедра медичного страхування

Поряд з цим, 48 медичних і фармацевтичних вузів відкрили малі підприємства (ФЗ № 217).

Рада ректорів щорічно проводить конкурс «Вуз здорового способу життя» та ін.

 

 

О.Г. Шекера і С.І. Двойников 

 

2.Голова Ради директорів середніх медичних і фармацевтичних освітніх установ Росії, професор С.І. Двойников «Пріоритети середнього медичного та фармацевтичного освіти в умовах модернізації охорони здоров'я та освіти».

У виступі пролунало, що підготовка фахівців з середньою медичною і фармацевтичною освітою ведеться в 421 коледжі і училищі, що реалізують основні освітні програми по 10 спеціальностям, в яких навчається більше 265 тис. чоловік. У 2011 році дипломи спеціалістів отримали 65 500 медичних сестер, фельдшерів, акушерок та інших фахівців охорони здоров'я. Розподіл середніх професійних медичних і фармацевтичних закладів освіти за належністю до Міністерств і відомств: 24 - Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації; 198 - Міністерство охорони здоров'я      і соціального розвитку регіонів; 171 - Міністерство освіти і науки регіонів;  автономні освітні установи - 23; інші відомства - 5. Основні характерні риси сучасної російської середньої науки: збереження високого рівня державного замовлення на підготовку фахівців; поліпшення планування структури, обсягу і профілів підготовки медичних працівників; оновлення змісту освіти (нові ФДОС СПО); розвиток технологій навчання, пріоритет - практико-орієнтованим технологіям; формування системи безперервного професійної освіти; впровадження системи управління якістю; створення і розвиток інформаційного освітнього середовища.

3.Згідно програми конференції на пленарному засіданні виступили: доктор мед. наук, проф. Г.Н. Гридасов, доктор мед. наук, проф. Л.К. Мошетова, доктор мед. наук, проф. В.В. Стрючков, доктор мед. наук, проф. А.В. Павлов, доктор мед. наук, проф. А.М. Лила, доктор мед. наук, проф. И.А. Левина, доктор мед. наук, проф. Р.Е. Калинин, доктор мед. наук, доц. О.Г. Шекера. 

4.28.09.2011 р. В секції 2 (10 доповідей) обговорювались питання: якості професійної підготовки спеціалістів в контексті інтеграційних процесів в освіті; сучасні технології навчання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров'я; реалізація програм додаткової професійної освіти в рамках діяльності закладів середньої професійної освіти та ін. 

5.29.09.2011 р. В секції 2 (15 доповідей) доповіді стосувалися практичної діяльності медичних коледжів, їх успіхи і проблеми, а також обговорювались питання щодо інноваційних підходів в навчанні спеціалістів середньої професійної медичного, фармацевтичної та додаткової освіти.

 

 Організатори і учасники конференції

 В Резолюції учасники конференції констатують особливу значимість створенню системи забезпечення якості професійної медичної і фармацевтичної освіти, як одного з важливих факторів, який забезпечує професіоналізм і конкурентоспроможність підготовки спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою з наступним розвитком, і вважають необхідним підкреслити, що основна мета вищою і середньої медичної і фармацевтичної освіти – формування сучасного високо кваліфікованого спеціаліста охорони здоров’я.

В цілому, проведена конференція представила актуальні проблеми розвитку вищої медичної і фармацевтичної освіти та середньої професійної медичної, фармацевтичної і додаткової освіти та намітила кроки щодо їх вирішення.