БІОГРАФІЯ. Вороненко Юрій Васильович

Вчений у галузі соціальної гігієни, організатор медичної освіти і науки.   

Ректор, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної  премії України в області науки і техніки (1997), Заслужений діяч науки і техніки України (1999), академік НАМН України (2011), академік АН ВО України, академік АМН Польщі, академік Міжнародної академії медицини Альберта Швейцера.

Народився 20 січня 1950 р. в с. Жовтневе Коропського району Чернігівської області. В 1973 р. закінчив з відзнакою Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) з рекомендацією на наукову діяльність. І в тому ж році вступив до аспірантури Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця.

Пройшов в ньому шлях від аспіранта (1973–1976), асистента (1976–1983), доцента (1983–1990), професора (1991) кафедри соціальної медицини до завідування нею (1990–2003).

У 1978 р. захистив кандидатську, а в 1991 р. — докторську дисертації  «Соціально-гігієнічні основи профілактики і організації етапного лікування опіків».

Упродовж 1995-2002 рр. обіймав посаду начальника Головного управління освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України. У 2002 р. професор Ю. В. Вороненко обраний ректором Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (нині Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика). 

Ю. В. Вороненко є одним із співавторів проектів Концепції розвитку охорони здоров’я населення України, багатьох Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів України з питань охорони здоров’я. За його науковими пропозиціями прийнято рішення Уряду України про запровадження принципово нового механізму діагностики рівня знань та вмінь фахівців-медиків — ліцензійний медичний іспит.

Учасник багатьох міжнародних форумів під егідою ВООЗ та Програм міжнародної співпраці з різними зарубіжними організаціями, представляв Україну з науковими доповідями в багатьох країнах світу.

Основні напрями наукової діяльності : соціальні проблеми медицини та організації охорони здоров'я, стратегія і тактика розвитку сфери охорони здоров'я, спеціалізована медична допомога, медична статистика, обгрунтування змісту і організації підготовки медсестер, провізорів та лікарів. Встановив закономірності епідеміології опіків в Україні - їх частоту в різних регіонах та групах міського і сільського населення, створив медико-географічну карту опікового травматизму, довів закономірності комплексного впливу на рівень опікового травматизму побутових, професійних , клімато-географічних та економічних чинників. Розробив систему профілактики опіків та модель етапного лікування постраждалих в мирний і воєнний час. Обгрунтував територіальні схеми розміщення опікових центрів та встановив чинники, що впливають на якість лікування. Розробив методику аналізу діяльності опікових центрів.

Юрій Васильович — відомий в Україні та за її межами спеціаліст у галузі соціальної медицини. Автор більше 300 наукових праць, у т. ч. автор і співавтор 8 підручників, 15 навчальних посібників і 29 монографії та окремих розділів у них. Підготував 7 докторів і 8 кандидатів наук. 

Основні наукові праці: "Загальна гігієна" (1995 р.); "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я" (2000 р.); "Методологічні засади розробки галузевих стандартів вищої освіти" (2002 р.); "Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині" (2003 р.); "Панорама охорони здоров'я населення України" (2003 р.).  

Ю. В. Вороненко — головний редактор журналу "Медична освіта", голова редакційної колегії спеціалізованого інформаційного видання "Ліки України", заступник головного редактора журналу "Проблеми медичної науки і освіти", член редакційних рад та редколегій низки медичних наукових журналів: "Буковинський медичний вісник",  "Військова медицина України",  "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України",  "Клінічна фармація",  "Лікарська справа",  "Психічне здоров'я",  "Український медичний часопис",  "Хірургія України".

Юрій Васильович бере участь у роботі наукових вітчизняних і зарубіжних товариств, організацій, редколегій та редакційних рад. Є керівником Директорату з медичних та біологічних наук Центру з міжнародного співробітництва університетів Центральної, Південної та Східної Європи при Університеті Барі (Італія), членом Національної ради з питань охорони здоров’я при Президенті України, членом Президії Вченої медичної ради МОЗ України, членом Проблемної комісії з соціальної гігієни та організації охорони здоров’я при МОЗ та АМН України, головою спеціалізованої ради із захисту дисертацій при НМАПО імені П. Л. Шупика.

Ю. В. Вороненко нагороджений орденами "За заслуги" ІІІ ступеня та Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня. Медалями: "В ознаменування 1500-річчя Києва", "За сприяння в охороні державного кордону України", "Золота медаль Альберта Швейцера".