ЕКОЛОГІЯ. РОСІЯ. Екологія Самари

Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

На сьогоднішній день Самара є одним з міст із найбільш забрудненим атмосферним повітрям. Забруднення повітря взвеснимі речовинами над територією міста більше на 43%, ніж у середньому по Росії, а концентрація інших шкідливих перевищує гранично допустимі норми в десятки разів. У цьому винні промислові підприємства, багато з яких не мають достатньо ефективних очисних споруд, а також автотранспорт. Пил, якою перенасичений повітря міста, забивається в легені і може служити переносником різних вірусних інфекцій. Основне джерело пилу - погані дороги і деякі промислові виробництва.
У Самарі знаходяться 105 потужних промислових підприємств, щодня викидають в повітря десятки тонн забруднюючих речовин, причому, багато з них розташовуються поблизу житлових масивів. Атмосферне повітря міста перенасичений окисом вуглецю, діоксидом азоту, сірчистим ангідридом, ароматичними вуглеводнями, фенолом, формальдегідом, хлористим і фтористим воднем, бензапіреном, сажею, пилом. Всі ці речовини надають несприятливий вплив на стан здоров'я городян. Наприклад, підвищена концентрація діоксиду азоту викликає головні болі, кашель, задишку, страждає серцево-судинна і кровотворна системи. Найбільше забруднюють повітря діоксидом азоту автомобілі і різні теплоджерела. Формальдегід, основним джерелом якого є автотранспорт, погано розсіюється і довго зберігається в приземному шарі. Ця речовина не тільки викликає алергічні захворювання, але й провокує рак, а взаємодіючи з вуглеводнями, формальдегід утворює ще більш шкідливі речовини. Збільшення використання мазуту як основного палива найбільших ТЕЦ міста, призводить до зростання концентрації в повітрі сірчистого ангідриду. Самий неблагополучний район станом навколишнього повітря - Кіровський. Максимальний вміст в атмосфері хлористого водню відзначається в Зубчаниновке. Ця речовина негативно впливає на дихальну систему. Основні забруднювачі повітря серед промислових підприємств - це ВАТ "КНПЗ", ВАТ "ЗПОН", ВАТ "Металіст-Самара".
Негативно позначається на атмосферному повітрі Самари те, що в області інтенсивно йде нафтовидобуток і діють кілька нафтових компаній. Серед шкідливих речовин, що викидаються підприємствами нафтопереробної промисловості, основну частку складають ароматичні вуглеводні і ПАУ, серед яких багато канцерогенних речовин. Особливо несприятлива обстановка по цих забруднювачів в Куйбишевському районі Самари, в якому зосереджені підприємства нафтопереробної галузі, автотранспортне підприємство, фарбувальні виробництва, опалювальні котельні. Тут також перевищені показники по забрудненню повітря свинцем, кадмієм та іншими небезпечними компонентами.
Для поліпшення якості атмосферного повітря та моніторингу його стану в Самарі створена електронна система управління якістю повітря. Вона включає створення електронної бази даних для нормування і для фактичного стану забруднення атмосфери. Опрацювавши ці дані, можна впливати на якість повітря за допомогою технічних засобів і організаційних методів.

http://www.dishisvobodno.ru