ЗДОРОВ'Я. УКРАЇНА. Інформація Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту щодо стану додержання законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 
Структурні підрозділи, урядові органи що належать до сфери управління Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та регіональні управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на місцях забезпечують соціальний компонент профілактичної роботи в таких аспектах:

первинна, вторинна та третинна профілактики, що спрямовані на формування здорового способу життя, профілактику наркоманії, ресоціалізацію наркозалежної молоді, підготовку спеціалістів у сфері профілактики наркоманії, підготовка та видання методичних матеріалів, взаємодія з державними та міжнародними й всеукраїнськими громадськими організаціями у сфері боротьби з наркоманією.

Тільки у 2009 році, службами у справах дітей у взаємодії з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 33 профілактичних рейдів „Діти вулиці”, „Підліток”, „Вокзал”, під час яких виявлено 23 тисяч безпритульних та бездоглядних дітей та підлітків.

Первинна профілактична робота проводиться у двох головних напрямах, а саме: 

запобігання соціально небезпечним хворобам (наркоманія, ВІЛ/СНІД, алкоголізм) та формування навичок здорового способу життя. Це передбачає проведення інформаційної, профілактично-просвітницької роботи серед дітей, молоді, різних категорій сімей. Найбільш ефективними способами профілактики є інформування, надання знань, під час проведення лекцій, тренінгів, бесід, консультування та забезпечення доступу населення до спеціалізованих служб допомоги.

У  2010 р. по всій Україні при 1884 центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діють такі спеціалізовані формування:

1. 159 інформаційно-ресурсних центрів, 4 інформаційні центри з профілактики ВІЛ/СНІДу, 29 тренінгових центрів. Робота центрів включає такі напрями: організація та проведення профілактичних тренінгів, організація роботи груп самодопомоги, індивідуальне консультування, навчально-практична підготовка спеціалістів, волонтерів щодо здійснення соціально-профілактичної роботи у дитячому та молодіжному середовищі.

2. 476 мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи (далі - МКП). Основні форми роботи – індивідуальне та групове консультування, лекції, бесіди, тренінги, відеолекторії, вуличні ігротеки, профілактичні заходи в літніх оздоровчих таборах, розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів. Протягом 2009 року МКП здійснено більше 25 тисяч виїздів у 11 тисяч населених пунктів. Протягом 2010 року здійснено більше 20 тисяч виїздів у 9 тисяч населених пунктів.

3. 74 заклади соціального обслуговування, які забезпечують інформування, консультування клієнтів (дітей та їхніх батьків) з питань профілактики наркоманії та шкоди від вживання наркотичних засобів.

Розроблено та видано:

1. Методична розробка з організації масових спортивних заходів „Спортивне дозвілля клієнтів соціальної роботи: профілактика, реабілітація, реінтеграція”, накладом по 1 тис. примірників.

2. Програма ресоціалізації та соціально-психологічної адаптації наркозалежної молоді, накладом по 1 тис. примірників.

3. Навчально-методичний посібник щодо здійснення консультування з проблем наркоманії та ВІЛ/СНІДу, накладом 2 тис. примірників.

4. Методичні рекомендації соціальним працівникам центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації діяльності служб роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків та методичний посібник „Соціально - профілактичні комунікації з підлітками та молоддю по формуванню безпечної поведінки”, накладом по 2 тис. примірників.

5. Науково-методичні матеріали „Сучасні підходи до проблем наркозалежних осіб в Україні” (за результатами конференції „Сучасні підходи до проблем наркозалежних осіб в Україні. Соціальні, медичні та психолого-педагогічні аспекти реабілітації та ресоціалізації наркозалежної молоді”), накладом 500 примірників.

6. Бюлетень „Проблеми ВІЛ-інфекції, наркоманії та інфекцій, що передаються статевим шляхом”, де висвітлюються питання профілактики наркоманії, інших соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, накладом 500 примірників.

Всього 6 видань, загальним накладом 7 тис. примірників за 2007 – 2009 роки *

* всі методичні матеріали розповсюджено серед структурних підрозділів, урядових органів. що належать до сфери управління Міністерства, регіональних управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів ресоціалізації накозалежної молоді „Твоя перемога”, громадських організацій.

Вторинна профілактична робота щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед ін’єкційних споживачів наркотиків здійснюється з 1999 року через 216 спеціалізованих служб соціально-профілактичної роботи (далі – Служби), як відповідь на епідемію ВІЛ.

Робота Служб спрямована на надання консультацій молоді, яка вживає наркотики ін'єкційним шляхом, членам їх сімей, різними спеціалістами (медиками, психологами, юристами, соціальними працівниками); здійснюється обмін використаних шприців; розповсюджуються інформаційно-просвітницькі матеріали; організовуються групи взаємодопомоги для молоді, яка вживає наркотики ін'єкційним шляхом, та членів їх сімей; проводиться мотивування молоді до ведення безпечної поведінки щодо інфікування ВІЛ та перенаправлення до центрів реабілітації наркозалежної молоді.

При здійсненні роботи з вживачами психоактивних речовин спеціалісти Служб використовують стандарти роботи, що розроблені та затверджені наказами Мінсім’ямолодьспорту, а саме: 

1. Галузевий стандарт надання соціальних послуг вживачам психоактивних речовин, в тому числі споживачам ін’єкційних наркотиків, і їх близькому оточенню (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 10.10.20 07 № 3611).

2. Стандарт мінімального пакету соціальних послуг, спрямованих на профілактику ВІЛ/ІПСШ та ускладнень, що є супутніми при вживанні ін'єкційних наркотиків (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 18.12.2008 № 4941„Про затвердження та впровадження стандартів мінімального пакету соціальних послуг у сфері ВІЛ/СНІДу різним категоріям дітей, молоді та сімей”).

При Службах діють 331 груп взаємодопомоги (даний показник порівняно з минулим роком збільшився на 7,8%) для вживачів психоактивних речовин та найближчого оточення, якими охоплено 4410 осіб (у 2009 році – 301 група взаємодопомоги, якими охоплено 2300 осіб). 
Протягом І півріччя 2010 року – діє 241 група взаємодопомоги.

Результативні показники роботи з вживачами психоактивних речовин, в тому числі ін’єкційними споживачами наркотиків за 2009 – 2010 роки:

- навчено навичкам безпечної поведінки щодо інфікування ВІЛ 20000 осіб (2009 р.) / 15, 5 тис. особ (І півріччя 2010);

- отримали допомогу в лікуванні, догляді – 9240 осіб (2009) / 7063 особи (І півріччя 2010);

- отримали доступ до більш освітніх можливостей або соціальної активності – 6952 особи (2009) / 3795 осіб (І півріччя 2010);

- налагоджено (відновлено) соціальні зв‘язки – 5042 особи (2009) / 3711 осіб (І півріччя 2010);

- залучено до реабілітаційних програм – 2493 особи (2009) / 1742 особи (І півріччя 2010);

- отримали допомогу одягом, взуттям, продуктовими наборами – 1663 особи (2009) / 1822 особи (І півріччя 2010);

- оформлено (відновлено) документи – 1205 особам (2009) / 620 осіб (І півріччя 2010);

- переадресовано (влаштовано) до закладу соціального обслуговування – 974 особи (2009) / 427 осіб (І півріччя 2010);

- вирішено житлово-побутові проблеми – 767 особам (2009) / 511 осіб (І півріччя 2010);

- працевлаштовано – 446 осіб (2009) / 137 осіб (І півріччя 2010);

- отримали реєстрацію – 154 особи (2009) / 102 особи (І півріччя 2010);

- відновлено житло – 84 особам (2009) / 66 особам (І півріччя 2010);

- 947 осіб відмовились від вживання психоактивних речовин (2009) / 649 осіб (І півріччя 2010).

Через мережу Служб протягом 2009 року розповсюджено понад 1млн. шприців, таку ж саму кількість шприців - прийнято на утилізацію У І півріччя 2010 року - розповсюджено 637 тис. шприців, таку ж саму кількість шприців - прийнято на утилізацію.

Третинна профілактична робота спрямована на ресоціалізацію наркозалежної молоді та підтримку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах через алкогольну/наркотичну залежність членів сім’ї.

З метою розвитку та розширення мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, унормування їх діяльності, розширення спектру соціальних послуг та впровадження на державному рівні механізмів координації та контролю здійснення соціальної реабілітації та адаптації вживачів наркотичних засобів Кабінетом Міністрів України, за ініціативи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, 16.09.2009 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 979 «Про затвердження Типового положення про центри ресоціалізації наркозалежної молоді», що набрала чинності з 1 січня 2010 року.

Згідно з вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України центри ресоціалізації наркозалежної молоді створюються місцевими органами влади. Типовим положенням про ці заклади визначено, що утримання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Протягом 2009 року 4 центри ресоціалізації та реабілітації наркозалежної молоді утримувалися за рахунок обласних бюджетів: Донецький, Житомирський, Миколаївський, Хмельницький. Всі інші центри є недержавними і фінансуються за рахунок коштів їх засновників, спонсорської допомоги та добровільних внесків клієнтів.

Відповідно до спільного наказу Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, МВС, Мінтрансу та Держдепартаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконують функції щодо виявлення та супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Упродовж 2009 року під соціальним супроводом перебувало 4235 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах через алкогольну/наркотичну залежність членів сім’ї, в яких виховується 9748 дітей.

В ході проведеної роботи з соціального супроводу із досягненням позитивного результату було знято 1855 сімей.

http://www.kmu.gov.ua/sport/