ЗДОРОВ'Я. УКРАЇНА. Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту відповідно до статті 15 Закону УКраїни "Про оздоровлення та відпочинок дітей" створюється Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, до якого обов'язово заносяться дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування.

З метою чіткої організації роботи щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Міністерством затверджено:

персональний склад комісії щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

Порядок діяльності комісії Мінсім'ямольспорту щодо ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсім'ямольспорту від 19.08.2009 № 2949 зареєстпрований в Мін’юсті 17.09.2009 за № 878/16894);

Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсім'ямольспорту від 29.07.2010 № 2479 зареєстрований в Мін’юсті 16.08.2010 за № 16.08.2010 № 685/17980).

http://www.kmu.gov.ua/sport