Пропозиції щодо вдосконалення діяльності системи медичного забезпечення населення у Луганській області

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Г. Шекера, доктор медичних наук, магістр державного управління     

            Сьогодні в умовах фінансово-економічної кризи пріоритетним стає питання забезпечення якості та доступності медичної допомоги для населення. Ця ситуація вимагає від усіх нас підвищення ефективності та раціонального використання не тільки наявних коштів, а всіх наявних ресурсів системи: насамперед кадрових і матеріально-технічних.

             На наш погляд, основні напрямки реформування системи медичної допомоги в Луганській області в умовах фінансово-економічної кризи можуть бути наступні:

- чітке розмежування та оптимізація функціонування первинного і вторинного рівнів медичної допомоги, а також вдосконалення високоспеціалізованої медичної допомоги;

- підвищення ефективності та якості надання швидкої та невідкладної медичної допомоги і медичного обслуговування;

- підвищення ефективності використання майнових, фінансових, кадрових та інших ресурсів, залучених у систему надання медичної допомоги та оптимізації використання майна, яке не перебуває в державній власності;

- запровадження нових методів управління та нових підходів до оплати видатків на гарантовані державою безоплатні медичні послуги;

- впровадження договірних відносин між надавачами медичних послуг та розпорядниками ресурсів у галузі;

- розробка та запровадження системи моніторингу та аналізу стану здоров'я населення, якості медичних послуг на основі нових принципів звітності та законодавче забезпечення права надання платних послуг у сфері охорони здоров‘я відповідно до встановленого переліку;

- впровадження системи дієвої профілактики захворюваності населення;

- підвищення  рівня господарсько-фінансової самостійності закладів охорони здоров‘я.

- організація нових типів закладів охорони здоров‘я відповідно до їх організаційно-правових форм;

- визначення обсягу державних гарантій надання медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;

- удосконалення кадрової політики і системи оплати праці медичних працівників та підвищення рівня  їх соціального забезпечення;

- підвищення якості та безпеки медичного обслуговування;

і головне, підвищення рівня громадської обізнаності з метою забезпечення підтримки реформи суспільством.

Усвідомлюючи, що здоров'я - головна життєва цінність, і враховуючи тенденції розвитку сучасного суспільства, ми пропонуємо створити «Медичне універсальне місто» у Луганській області (Україна), в якому можна буде надавати багаторівневу планову медичну допомогу кожному.

Головна мета проекту «Медичне універсальне місто» (далі - МУМ) – це реформування існуючої системи охорони здоров'я в Луганській області в технічному, технологічному, інформаційному, соціальному, економічному, організаційному плані і досягнення в результаті зниження витрат ресурсів (виробничих, фінансових, людських), докорінного поліпшення якості медичних послуг та високого комерційного ефекту.

МУМ - унікальний науковий, освітній, діагностично-лікувальний комплекс необхідно побудувати за системою «все в одному місці». Широкий вибір медичних послуг, які надаються в лікувальних установах МУМ, забезпечує точну високотехнологічну діагностику захворювань на ранніх стадіях, якісне лікування, профілактику і реабілітацію дорослим і дітям, а також використання оздоровчих технологій. Важливим аспектом діяльності МУМ буде медична наука і освіта (Луганський медичний університет).

Універсальність МУМ, полягає в тому, що початкова та кінцева точки дотику людини з МУМ, крім профілактики, лікування, реабілітації, оздоровлення, екстреної медичної допомоги: від народження до смерті людина завжди під медичним спостереженням в одному місці. Більш конкретно, якщо це зацікавить керівництво області, детальна концепція і програма створення та МУМ будуть представлені та узгоджені.

Як приклад, створення МУМ у м. Луганську дозволить сконцентрувати в одному місці всі медичні установи міста, які надають стаціонарну медичну допомогу, і залишити в місті тільки амбулаторно-поліклінічну мережу, що призведе до зниження виробничих, фінансових, людських витрат. Сприятливою передумовою успішного впровадження проекту є те, що значна частина обласних та міських медичних установ і закладів вже сконцентрована в одному місці, тому необхідно завершити цей процес. Даний проект необхідно впроваджувати поетапно. І тому одним з перших кроків, може стати будівництво в МУМ - ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ.

Досягти успіхів тут можна лише за умови координації та ефективної співпраці усіх рівнів влади, органів місцевого самоврядування та широкої підтримки громадськості.

Я і мої колеги, з осередку міжнародної громадської організації – міжнародної асоціації «Здоров'я суспільства» Луганської області готові до співробітництва.