ЗДОРОВ'Я. УКРАЇНА. Як Мінздрав занедбав підготовку лікарівРахункова палата провела аудит ефективності використання Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України коштів Державного бюджету (Держбюджет), виділених на підготовку і підвищення кваліфікації медичних кадрів у 2010 та першому кварталі 2011 р.
Щорічно на підготовку і підвищення кваліфікації медичних кадрів вищими навчальними закладами (ВНЗ) III–IV рівня акредитації МОЗ України витрачається понад 1,876 млрд грн.
За результатами аудиту, загалом на підготовку і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів з порушенням чинного законодавства та неефективно МОЗ України використало 930,8 млн грн., або близько 40% загальної суми виділених коштів. Водночас у 2010 р. першочергова потреба медичних закладів державної та комунальної форм власності у лікарях, підготовлених за державним замовленням, забезпечена на рівні 27,5% потреби.
Відзначається також, що інтеграція у міжнародну систему освіти — приєднання України у 2005 р. до Болонського процесу — викликала серйозні проблеми у галузі медичної освіти внаслідок особливості підготовки лікарів, яким, насамперед, потрібна повноцінна практика. Відсутність власних потужних клінічних баз у ВНЗ МОЗ України не дозволяє відводити 60% навчального часу на самостійну роботу студентів, як це передбачено Болонською декларацією.
«Концепцією розвитку вищої медичної освіти в Україні передбачено створення мережі університетських лікарень МОЗ України та клінік при ВНЗ, проте їх діяльність не унормована МОЗ України досі. Із 22 лікувальних структурних підрозділів, створених ВНЗ МОЗ України, 7 університетських клінік та медичних центрів не включені до Переліку закладів охорони здоров’я і відповідних програм, видатки на які здійснюються з Держбюджету, 6 із них взагалі не акредитовані. Водночас МОЗ України, за відсутності контролю з боку Міністерства фінансів (Мінфін) України, з порушенням законодавства на забезпечення діяльності цих закладів використано кошти Держбюджету в сумі 51,1 млн грн.», — відзначають у Рахунковій палаті.
Крім того, «МОЗ України не забезпечило узгодженої роботи галузі охорони здоров’я щодо підготовки фахівців. Планування видатків Держбюджету на підготовку медичних кадрів відбувається ВНЗ з огляду на утримання закладів, а не на потреби галузі. МОЗ та Мінфін України враховували такі розрахунки, незважаючи на відсутність відповідних обґрунтувань».
«Рівень забезпечення лікарями-практиками в Україні відстає від середньоєвропейського. Цей показник становить 27 лікарів на 10 тис. населення проти 34 — у країнах Європейського Союзу, а показник забезпечення населення лікарями первинної медико-санітарної допомоги в Україні нижчий у 1,5 раза. Сільські лікарські амбулаторії укомплектовані на 69%, у 422 (12,3%) амбулаторіях лікарі відсутні. Кожен четвертий лікар — пенсійного віку. Отже, формальна реалізація МОЗ України державної політики щодо кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я не лише призвела до неефективного використання бюджетних коштів, а й не забезпечила належного рівня надання населенню медичної допомоги», — резюмували у Рахунковій палаті.

Єрмолова Ю. В.
Видавництво «МОРІОН»

 http://www.umj.com.ua