УКРАЇНА. Клініка «Феофанія»
Сьогодні назву «Феофанія» має територія, що є південною частиною великого Голосіївського лісу.

У 16-му столітті ця місцевість належала Києво-Печерському монастирю. А пізніше стала особистою власністю київських метрополитів: спочатку – Петра Могили, згодом Сильвестра Косова.

Наприкінці 18-го століття територія «Феофанії» вже належала Софіївському чоловічому монастирю.

Після указу імператриці Катерини II з 1786 і до 1802 років нинішня «Феофанія» перебувала у власності державної казни, а відтак була власністю настоятеля Михайлівського Золотоверхого монастиря Феофана (Шиянова) – Київського вікарія і помічника митрополита.

Саме Феофан – перший Київський вікарний єпископ зводить тут заміську резиденцію дачного типу для настоятелів Михайлівського Золотоверхого монастиря, перетворюючи з 1803 року територію на пустинь, названу ім’ям її засновника – Феофана. Майже 28 років (1807-1835 рр.) резиденція стояла пустою.

До 1920 року – це власність Лаври, пасічний хутір, який у 1934 році закрили і пустинь взагалі перестала існувати.

На початку 60-х років 20-го століття елітна медична установа Клінічна лікарня «Феофанія» (на той час Лікарня 4-го управління Міністерства охорони здоров’я УРСР) звела свої перші корпуси на території, що повністю ввібрала у свої межі давні терени Нової Пасіки та залишки чудових монастирських садків.

З травня 1961 року розпочалось будівництво власне лікарні.

30 травня 1964 року затверджено штатний розпис лікарні, а вже 10 липня лікарня отримала право юридичної особи у взаємовідносинах з іншими суб’єктами господарювання.

9 лютого 1965 року Міністр МОЗ УРСР П.Л.Шупик підписав наказ № 75 про введення лікарні в експлуатацію.

17 лютого 1965 року в терапевтичне відділення поступила перша хвора.  Лікарня запрацювала.

На 135 ліжок функціонувало 10 лікувальних відділень: працювало 34 лікарі, 116 медсестер, 70 санітарок. Допомагали роботі лікарні 113 інженерів, техніків, робітників. З 1965 року функціонує бібліотека медичної та художньої літератури.

Протягом 40 років згуртований працьовитий колектив надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу.

Незрівнянно змінилася теперішня Клінічна лікарня «Феофанія». Реконструюються лікувальні корпуси за найновішими стандартизованими досягненнями медичної і технічної думки та укомплектовуються новим лікувально-діагностичним обладнанням.

Згідно з Указом Президента України від 30 серпня 2002 року та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 647 Лікарню підпорядковано Державному управлінню справами.

У 2003 році лікарня отримала ліцензію МОЗ України на медичну практику (АА № 598327 від 10.02.2003 р.).

У 2004, 2006 роках лікарня проходила чергові акредитації та підтвердила вищу акредитаційну категорію лікувального закладу.
Серед працівників лікарні:
13 “Заслужених лікарів України”
2 “Заслуженных врача Украинской ССР”
2 “Заслужені працівники охорони здоров”я України”
1 “Заслужений економіст України”
1 “Заслужений працівник культури”
1 “Заслужений раціоналізатор України”
3 доктори медичних наук
29 кандидатів медичних наук
3 кандидати біологічних наук
1 кандидат фізико-математичних наук

Cтаціонарна медична допомога пацієнтам надається в 28 лікувальних та 8 діагностичних відділеннях в повному обсязі відповідно до уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу.

У Клінічній лікарні “Феофанія” функціонує 10 корпусів для забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам.

Роботу Клінічної лікарні забезпечують: 211 лікарів, з них 65% з вищою кваліфікаційною категорією; 561 середніх медичних працівників, з них 62% з вищою кваліфікаційною категорією.

Всього в лікарні працює близько 1560 працівників.

За рік проліковується понад 10 000 пацієнтів. Оперативна активність у відділеннях хірургічного профілю складає 67%.

Лікарню розгорнуто на 550 ліжок.

Структура лікарні налічує 36 клініко-діагностичних структурних підрозділів, з них 20 центрів і 16 відділень.

У структурі хірургічного профілю в лікувально-діагностичному корпусі № 1 розгорнуто:
- Центр ендоскопічної та загальної хірургії - 26 ліжок,
- Центр урології, онкоурології - 15 ліжок,  
- Центр загальної гінекології, гінекологічної ендокринології та репродуктивної медицини - 15 ліжок,  
- Центр судинної хірургії - 15 ліжок,  
- Центр загальної та ендоскопічної торакальної хірургії - 15 ліжок,
- Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини - 26 ліжок,
- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії - 9 ліжок.

У структурі терапевтичного та хірургічного профілів у лікувально-діагностичному корпусі № 2 розгорнуто:
- Відділення судинної неврології - 20 ліжок,
- Центр загальної неврології та нейрореабілітації - 40 ліжок,
- Відділення анестез. та інтенсивної терапії (неврологічне) - 12 ліжок,
- Центр інтервенційної нейрорадіології - 5 ліжок,
- Центр загальної нейрохірургії - 15 ліжок,
- Відділення функціональної неврології - 20 ліжок,
- Дерматологічний центр - 10 ліжок,
- Центр гастроентерології та гепатології - 40 ліжок,
- Відділення хіміотерапії - 10 ліжок,
- Центр мікрохірургії ока - 15 ліжок,
- Центр патології ЛОР органів - 15 ліжок,
- Стоматологічне відділення.  

У структурі терапевтичного профілю в лікувально-діагностичному корпусі № 3 розгорнуто:
- Відділення ревматології, нефрології та внутрішньої патопатології - 40 ліжок,
- Відділення ендокринології та внутрішньої патології - 40 ліжок,
- Центр гострої коронарної недостатності та аритмій - 40 ліжок,
- Центр хронічн.ішемічної хвороби серця та кардіореабілітації - 40 ліжок,
- Відділення інтенсивної терапії (кардіологічне) - 12 ліжок,
- Центр інтервенційної кардіорадіології - 5 ліжок,
- Центр пульмонології, алергології та клінічної імунології - 40 ліжок,
- Відділення інтенсивної терапії, екстракорпоральн.методів детоксикації, лікування хворих з гострими отруєннями та амбул. діалізу - 6 ліжок,
- Діагностично-інфекційне відділення - 7 ліжок.  

В лікарні функціонує потужна діагностична база для забезпечення роботи діагностичних структурних підрозділів:
- Центр променевої діагностики та променевої терапії з відділеннями (корпус Діагностичний центр):
- Відділення радіоізотопної діагностики,
- Відділення рентгено-комп'ютерної, ядерно-магнітно-резонансної томографії та рентгенівської діагностики.
- Центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії.
- Рентгенівське відділення.
- Відділення функціональної діагностики та ультразвукової діагностики серця та судин.
- Ендоскопічне відділення.
- Клініко-діагностична лабораторія.
- Лабораторія клінічної імунології.
- Патолого-анатомічне відділення.

У Клінічній лікарні “Феофанія” для підвищення наукового спрямування клініки створено Відділ науки та контролю за якістю надання медичних послуг. 

Відділ міжнародного співробітництва та медичного туризму підтримує контакти з партнерськими клініками Європи та світу.

З 2007 року функціонує Вчена рада Клінічної лікарні “Феофанія”, щороку на базі нашого закладу захищається 1-3 кандидатські дисертації.

Активно впроваджуються нові комп’ютерні технології у Відділі комп’ютерного забезпечення, програмування та візуальної інформатики.