СПОСІБ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я

Трофименко Світлана Іванівна

лікар вищої категорії

 Забезпечення належного рівня здоров'я населення є пріоритетним завданням будь-якої держави, її системи охорони здоров'я, про що наголошено в стратегічних документах міжнародного та національного рівнів. Цілі та завдання, що стоять перед сучасною системою охорони здоров'я України, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я, забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою відповідно до рівня фінансових можливостей та технологічного розвитку, реальних потреб і згідно з дотриманням принципів рівності та справедливості. Проблему здоров’я світова спільнота зарахувала до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює навіть подальше існування людства як біологічного виду. Головним пріоритетом демократичних держав, до числа яких прагне Україна, є збереження і зміцнення здоров’я населення.

Незадовільний стан здоров’я населення України зумовлений низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. Актуальність проблеми впровадження концепції профілактичної (санологічної) спрямованості діяльності лікарів та середніх медичних працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) в сучасних умовах зумовлена необхідністю реформи системи охорони здоров’я України на засадах превентивної парадигми. Саме на засадних принципах профілактичної медицини, валеології та санології мають базуватись більшість програм реформування та розвитку медичної галузі та усіх розділів прикладної медицини.

Здоров’я населення є результатом соціально-історичного розвитку суспільства, життєздатності людей, що проживають на певній території впродовж багатьох поколінь. Темпи глобальних змін в сучасному світі настільки стрімкі і багатовекторні, що людина з великим напруженням пристосовується до умов життя, які постійно змінюються. Як наслідок, змінюється поширеність, характер та вік захворювань сучасної людини. Якщо в минулому людство страждало від інфекційних хвороб, то в наш час набули характеру епідемій хронічні неінфекційні захворювання, з'явилися нові інфекційні захворювання (ВІЛ-інфекція/СНІД, лихоманка Ебола, туберкульоз з множинною та широкою стійкістю до ліків, атипова пневмонія, пташиний і свинячий грип тощо), проти деяких з них сьогодні навіть не існує адекватного лікування.

Здоров'я - це та категорія, та величина, яка завжди була, є і буде найважливішою для кожної людини. Коли Ви молоді і здорові, Ви рідко думаєте про хвороби. Якщо ж Ви захворіли, то, як правило, шукаєте і знаходите причини, які викликали хворобу. Серед них можуть бути різні бактеріальні, вірусні інфекції, неправильне харчування, травми, порушення обміну речовин і т.п. Часто можна чути твердження, що хвороба виникла на «нервовому грунті». Дійсно, психосоматичні захворювання, тобто, органічні захворювання, серед інших хвороб займають до 60-70% і виникають на грунті психоемоційного перенапруження. Однак, якщо на проблему подивитися глибше, то виявиться, що на виникнення будь-якого захворювання впливають різні фактори, які і визначають у кінцевому підсумку життєстійкість організму.

Як відомо, здоров'я являє собою стан, протилежний хворобі. У теж час, здоров'я може бути в стані передхвороби, коли захворювання ще немає, але захисні і пристосовні сили організму перенапружені або різко ослаблені, як результат, шкідливі фактори, які в звичайних умовах не викликають захворювання, можуть його спровокувати.

Крім того, у здорової людини не виключається наявність в організмі без проявів хвороботворного початку, або навіть деяких відхилень від того, що розглядається як фізіологічна норма. Наприклад, те, що розвивається з віком у більшості людей – це атеросклеротичні зміни в кровоносних судинах, безсумнівно є патологічним процесом, і тим не менш, здоров'я у людини може не порушуватися, якщо ці зміни виражені незначно.

У багатьох на слуху, такий вислів, як «практично здорова людина». Під цим мається на увазі, що відхилення від норми, які спостерігаються в організмі, не позначаються суттєво на самопочутті та працездатності людини, і не можуть розцінюватися як хвороба. У цьому випадку, стан здоров'я людини може бути встановлено на підставі як суб'єктивних, так і об'єктивних досліджень його організму.

На умовній межі між здоров'ям і хворобою існує так званий третій стан, коли формально людина здорова, але початкові ознаки у своїх глибинних проявах вже є, і до цієї категорії відноситься близько 60-80% всіх людей. Як не дивно, але у практичній медицини («медицини хвороби») до «третього стану» просто руки не доходять, а профілактика в широкому сенсі залишається поки тільки гаслом.

Необхідно зауважити, що феномен здоров`я людини протягом всієї історії розвитку людства привертав увагу багатьох дослідників. Науковці використовують багато визначень і показників різного змісту, які характеризують різні аспекти феномена здоров`я (профілі здоров`я, його рівні, складові тощо). Сучасні дослідження феномена здоров`я людини виявили обмеженість суто медичного підходу, що визначає здоров`я як відсутність хвороби. Якщо у людини, котра звернулась до лікаря, особливо в первинних ланках системи охорони здоров`я, не виявлялося симптомів захворювання, вона вважалася здоровою. Але, за сучасними уявленнями, здоров`я вже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, комплекс медичних питань становить лише малу частину феномена здоров`я. Так, узагальнені підсумки досліджень залежності здоров`я людини від різних чинників переконують, що стан системи медичної допомоги обумовлює, в середньому, лише близько 10% всього комплексу впливів. Решта припадає на екологію (близько 20%), спадковість (близько 20%) і найбільше - на умови і спосіб життя (майже 50%).

Розмірковуючи про перспективи розвитку охорони здоров'я, вчені прийшли до висновку, що в XXI-му столітті медична допомога вийде за рамки лікувальної медицини, і буде формувати здоровий спосіб життя кожної людини.

Моральне здоров'я людини - це наявність у нього такого мислення і поведінки, яке дозволяє формувати сприятливий фон для його фізичного, психічного і соціального благополуччя і для розвитку суспільства одночасно. Фізична життєздатність населення залежить не тільки від умов досвіду, а й від морально атмосфери та емоційного стану суспільства. І як сказав Аристотель: «Природа дала людині в руки зброю - інтелектуальну і фізичну силу, але він може користуватися цією зброєю і у зворотньому напрямку, тому людина без моральних устоїв виявляється істотою самою нечестивою і дикою ...»

Духовне здоров'я дозволяє людині створювати відчуття оптимізму і формувати сприятливий фон для її життєдіяльності (фізичного, психічного та екологічного благополуччя).

Незважаючи на те, що профілактика є пріоритетним напрямком діяльності сучасної медицини, здоровою людиною не цікавиться ніхто, поки вона не захворіла. А коли здоров'я втрачено - повернути його важко і занадто дорого.

Сьогодні більшість хронічних захворювань можна було б уникнути за допомогою первинної профілактики - проводячи діагностичне обстеження рівня здоров'я людини і за його результатами даючи конкретні рекомендації щодо способу життя. Адже свідомо практично жодна людина (виняток становлять одиниці) не буде приймати ніяких дій, поки досить добре на собі не відчує всі тяготи хвороботворного процесу, а отримавши хоч якесь полегшення від розпочатого лікування, зупиняється на півдорозі, керуючись звичним девізом «А навіщо ? Адже вже нічого не болить ». І скільки б медичні працівники не розповідали, що розвиток хвороби потрібно попереджати, реально це відбувається тільки тоді, коли біль, стає мотивуючим фактором.

На мій погляд, здоров'я людини, як найвищу цінність, можна представити у вигляді формули:

«Здоров'я - це оптимізм «плюс»: активна праця, раціональний відпочинок, фізична культура і загартовування, раціональне харчування, особиста гігієна, гігієна статевих відносин, своєчасне звернення до лікаря; «мінус»: лінь, куріння, алкоголь, наркотики і безсистемне поглинання інформації ».

Єдиної формули, здатної вилікувати всі хвороби, немає. Але наскільки розумніше було б дбати про збереження свого здоров'я до того, як воно похитнеться, щоб продовжити активне, щасливе життя. Адже можливості людини величезні, резерви невичерпні. Потрібно просто кожному задуматися про це до того, як ці можливості будуть втрачені, а резерви вичерпані.