УКРАЇНА. Волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання в центрі уваги фахівців з медичного права

16 квітня 2011 в Академії адвокатури України відбувся круглий стіл "Практичні аспекти установки і фіксації волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання", організований українським Відділенням Кафедри ЮНЕСКО з біоетики Інституту медичного та фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України за сприяння ВГО "Українська медико-правова асоціація "і Союзу адвокатів України. У роботі заходу взяли участь близько 40 фахівців - адвокати, юристи юридичних фірм, представники закладів охорони здоров'я, державних органів, навчальних і наукових установ, громадських організацій.

У своїх виступах учасники розглянули низку питань, пов'язаних з отриманням та оформленням інформованої згоди пацієнта на медичне втручання та відмови від нього, які раніше вже піднімалися на міжнародному семінарі 22 вересня 2010, проведеному Інститутом медичного та фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України. Аналіз зарубіжного досвіду вирішення цих питань продовжив адвокат Максим Баришніков. За словами адвоката Радміли Гревцова, директора зазначеного Інституту, проведена робота з узагальнення вітчизняної практики фіксації інформованої згоди пацієнта, проаналізовано типові помилки, яких припускаються юридичними консультантами медичних установ, які складають формуляри інформованої згоди, що дає можливість розробити методичні рекомендації щодо порядку отримання та оформлення інформованої згоди на медичне втручання та відмови від нього. Професор Ніна Коляденко відзначила важливість апробації методичних рекомендацій в установах охорони здоров'я.

Чимало уваги було приділено і вдосконалення законодавства з цих питань. Член Комітету з біоетики Ради Європи, професор Зореслава Шкіряк-Нижник ще раз звернула увагу на необхідності прискорення ратифікації Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, а адвокат Олег Олійник, член Правління Асоціації правників України, - на доцільності внесення деяких змін до законодавчих актів України .

Учасники торкнулися і ще один аспект, пов'язаний з встановленням волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання, - попередніх розпоряджень пацієнта. Питання про доцільність впровадження в українське законодавство і правозастосовчу практику цього інституту викликало жваву дискусію на Другому Всеукраїнському конгресі з медичного права, біоетики та соціальної політики 14-15 квітня 2011 року. Тому присутнім було надзвичайно цікаво заслухати й обговорити доповідь Галини Миронової, провідного наукового співробітника НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, присвячений інститутам довіреної особи (представника) пацієнта на прийняття медичних рішень і попередніх розпоряджень про надання медичної допомоги в майбутньому.

Активну участь у дискусії взяли юрист Андрій Зелінський; консультант Державного експертного центру МОЗ України професор Алла Степаненко, завідувач відділом Інституту стратегічних досліджень МОЗ України Наталія Ярош; відповідальний секретар Центральної комісії з питань етики Ольга Силантьєва, професор НМУ ім. А.А. Богомольця Петро Музиченко; президент міжнародної асоціації "Здоров'я суспільства" Олег Шекера та інші.

Учасники домовилися про наступні зустрічі, які будуть присвячені детальному обговоренню певних аспектів встановлення та фіксації волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання.

Дата 18-травня-2011 / Прес-реліз